streda 13. novembra 2019

Biznis: Najlepší čas na úhradu faktúr

Apríl až jún sú mesiace, kedy sú zákazníci v Európe najviac disciplinovaní pri platení faktúr. Podľa štúdie European Payment Practices 2019 európske spoločnosti zaznamenali v druhom kvartáli roka len 2 percentá oneskorených platieb. V ostatnom období to bolo 6 až 7 percent úhrad po termíne. Tri štvrtiny respondentov však uviedlo, že načasovanie nehrá rolu z pohľadu akumulácie neskorých platieb.

Ak sa bližšie pozrieme na Slovensko, rozdiely v platobnej disciplíne z hľadiska časového obdobia nebadá 79 % oslovených spoločností. Pre tých, ktorí rozdiely vidia, bola horšia druhá polovica roka (júl až december, zhodne po 6 % neskorých platieb v oboch kvartáloch). Počas druhého kvartálu u nás firmy zaznamenali len 2 percentá úhrad po termíne, január až marec to bolo 5 %. 

Niekoľko „naj“ v európskych krajinách:
- Medzi západoeurópskymi krajinami sa najviac neskorých platieb (14 %) nahromadilo v období júl – september v Dánsku.
- Rovnako v Dánsku bolo najmenej platieb po termíne v apríli až júni (0 %).
- Spomedzi krajín vo východnej Európe bolo najviac neskorých úhrad v júli až septembri v Slovinsku ( 20 %).
- Slovinsko malo tiež najmenej názorov, že načasovanie rolu nehrá (48 %).
- Žiadne rozdiely z časového hľadiska nebadá najviac respondentov v rámci celej Európy v Poľsku (81 %).

Prieskum EOS s názvom European Payment Practices (Európske platobné postupy) oslovil 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.