štvrtok 14. novembra 2019

Trend: Príjem a bohatstvo nie sú hnacou silou prosperity na trhoch s vysokým rastom

Štúdia o vzťahu medzi finančnými službami a prosperitou na trhoch s vysokým rastom po celom svete odhalila, že definícia prosperity ľudí je viac spojená s finančnou bezpečnosťou a pokojom mysle než sa súčasným príjmom a bohatstvom.

Podľa výskumy PayU tri štvrtiny ľudí na trhoch s vysokým rastom neidentifikujú bohatstvo a príjem ako hnací faktor prosperity. V skutočnosti tri štvrtiny ľudí s podpriemerným príjmom vo svojej krajine uvádzajú, že sa sa považujú za prosperujúce osoby. Namiesto toho sú hlavné hybné sily prosperity spokojné so spokojným životom, dobrým zdravím pre priateľov a rodinu, dobrú a stabilnú prácou a dostatočnými úsporami do budúcnosti. Iba štvrtina ľudí na trhoch s vysokým rastom považuje bohatstvo za hlavný faktor prosperity, pričom na Strednom východe a v Afrike je to 36 % a v Južnej Amerike naopak len 9 %. Zdravie však zjednotilo všetky regióny s vysokým rastom, najviac ho radí medzi hlavné faktory prosperity ľudia v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a východnej Európe.

Barometer finančné prosperity PayU: Vnímanie prosperity na trhoch s vysokým rastom ukázal, že kľúčom k prosperite ľudí je prístup k finančným službám. Štúdia medzi viac ako 10.000 spotrebiteľmi odhalila, že šesť z desiatich ľudí verí, že finančné služby im pomohli stať sa prosperujúcimi osobami. Deväť z desiatich ľudí dokázalo priamo rozpoznať výhody finančných služieb, počnúc vkladom peňazí a prevodom peňazí až po úsporu a rast svojich peňazí. Podľa štúdie je pre ľudí ľahšie identifikovať emočné výhody finančných služieb než praktické výhody. Napríklad 99,5 % ľudí bolo schopné rozpoznať emocionálne výhody úspory peňazí, ako je pokoj mysle, v porovnaní s 97,9 %, ktorí mohli vidieť praktický prínos, ako napríklad schopnosť plánovať do budúcnosti.

Hoci deväť z desiatich ľudí uvádza, že majú prístup k aspoň jednej finančnej službe, tri štvrtiny ľudí si myslí, že by ich vláda mala robiť viac pre zlepšenie prístupu k finančným službám. V regiónoch, ktoré vykazujú najvyšší prístup k jednej alebo viacerých finančným službám, konkrétne v Ázii a na Strednom východe / v Afrike, ľudia v skutočnosti prejavili vyšší preferencie, aby ich vláda urobila viac.

Aby bolo možné odhaliť súvislosť medzi vnímaním prosperity a prístupom k finančným službám na trhoch s vysokým rastom na celom svete, bol prieskum realizovaný s viac než 10.500 dospelými respondentmi z 18 krajín v Afrike, Ázii, Európe, Južnej Amerike a na Strednom východe, s rovnomerným rozdelením podľa pohlavia a veku. Konkrétne prieskum prebiehal v týchto krajinách: Keňa, Nigéria, Juhoafrická republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Turecko, Izrael, Indonézia, Vietnam, Brazília, Argentína, Kolumbia, Čile, severnej Indie (Nové Dillí), západnej Indie (Bombaj), východnej Indie (Kalkata) a južnej Indie (Bengaluru).