pondelok 11. novembra 2019

Trend: Mobily, dôvera a nakupovanie cez sociálne siete

Štúdia, ktorú  nedávno spracovala agentúra Ipsos pre PayPal, sa zamerala na najnovšie trendy v mobilnom predaji (mCommerce). Nie je žiadnym prekvapením, že spotrebitelia používajú mobilné zariadenia na nákup stále častejšie. Preto sa skúmali aj hlavné trendy v nákupnom správaní zákazníkov a pripravenosť obchodníkov, ktorí chcú expandovať na zahraničné trhy. 

Ak chcú obchodníci zaujať a udržať mladých spotrebiteľov (generácie Z a Y), musia ponúknuť rozhranie optimalizované pre mobilné zariadenia. Takmer 80 % opýtaných spotrebiteľov všetkých vekových skupín nakúpilo cez mobilný telefón, ale len 63 % obchodov je optimalizovaných pre mobilné platby. To znamená, že 15 % firiem nevyužíva obchodné príležitosti, ktoré prináša raketový rast mobilného predaja. „Príležitosť predávať svoje výrobky a služby online dosahuje priemer všetkých 28 členských štátov EÚ na úrovni 17 %. Je to príklad dobrej praxe, pretože dáta spoločnosti PayPal zároveň ukazujú, že tí, ktorí predávajú aj do zahraničia, vykazujú podstatne vyššie tempo rastu (14,3 %) oproti tým, ktorí pôsobia len na domácom trhu (2 %)", hovorí Marcin Głogowski.

Pre milióny drobných obchodníkov po celom svete nebol mobilný predajný kanál z hľadiska obchodného prežitia prioritou. Ak by sa však rozvoji mobilného predajného kanálu venovali viac, mohli by znížiť počet opustených košíkov a zvýšiť obrat až o 15 %.
- Najrozšírenejší je mobilný predaj v Indii, kde 70 % opýtaných spotrebiteľov preferuje na nákup mobilné zariadenia a 81 % obchodníkov má stránky optimalizované pre mobilné zákazníkov.
- V Európe v nákupoch pomocou mobilného telefónu vedie Taliansko s 83 %. Zároveň však len 65 % talianskych firiem má stránky optimalizované pre mobilné zariadenia alebo vlastné mobilnú aplikáciu.
- V USA mobilný telefón na zaplatenie nákupu online užilo 72 % spotrebiteľov, ale len 57 % obchodníkov ponúka stránky optimalizované pre mobilné zariadenia, teda druhé najnižšie percento zo skúmaných krajín.

Pri rozhodovaní o nákupe pomocou mobilného zariadenia zohrávajú podstatnú úlohu bezpečnosť a dôvera. Celosvetovo by sa nakupovať mobilne kvôli obavám o bezpečnosť zdráhalo 51 % respondentov, ale v niektorých krajinách sa zákazníci bojí takmer o polovicu menej, napríklad v Japonsku (28 %). Zo skúmaných krajín boli najopatrnejšie zákazníci z hľadiska mobilných nákupov vo Veľkej Británii (64 %), Austrálii (63 %) a USA (58 %) - teda anglicky hovoriacich krajinách. Vysokú mieru obáv o bezpečnosť mobilného predaja v prieskume vyjadrovali aj obchodníci a je to pre nich jeden z najzávažnejších faktorov, prečo sa nepúšťa do mobilnej optimalizácie. Každý piaty s mobilným predajom váhá kvôli pochybnostiam o kvalite zabezpečenia zákazníckych dát.

Ponuka a dopyt po predaji cez sociálne siete je vyrovnaná. Každý tretí opýtaný obchodník a každý tretí opýtaný spotrebiteľ uvádza, že využíva sociálne médiá na predaj, respektíve nákup. Údaje sa však v jednotlivých krajinách líšia. Najväčšej obľube sa tešia v Indii, kde sociálne médiá využilo v uplynulých šiestich mesiacoch na nákup 57% spotrebiteľov. Čo sa týka najčastejšie používaných typov sociálnych platforiem v celosvetovom meradle, rebríček vedú Facebook, Instagram a WhatsApp (35 % respondentov, ktorí nakúpili cez sociálne médiá, na to používalo platformy vlastnené spoločnosťou Facebook). S rastúcou obľubou predaja cez sociálne siete bude stále ostrejšie sledované, aké dáta sú pri nákupe zhromažďované a aké to môže mať dôsledky, najmä s ohľadom na pozornosť, akú zákazníci aj obchodníci venujú bezpečnosti.

Ďalšie poznatky z prieskumu:
- Kľúčová je voľba zákazníkov: Hlavným dôvodom, prečo zákazníci nedokončí nákup, je to, že obchodník neponúka ich preferovaný spôsob platby. Celkom 21 % opýtaných spotrebiteľov nedokončí nákup kvôli nemožnosti zaplatiť uprednostňovaným spôsobom. Najväčšie percento respondentov, ktorí nakupujú cez mobilné zariadenia, využíva PayPal (53 %). Druhý najčastejší spôsob je kreditná karta (44 %).
- Mobilné telefóny slúžia aj pri nákupoch v kamenných predajniach: 87 % opýtaných obchodníkov, ktorí majú fyzickú pôsobisko, prijíma bezkontaktné platby, z ktorých sa 50 % uskutočnilo pomocou mobilného telefónu. Bezkontaktné platby pomocou inteligentného telefónu alebo nositeľného zariadení v kamenných predajniach sú najrozšírenejšie v Indii, kde je v posledných 6 mesiacoch akceptovalo 98 % obchodníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu.
- K rastu mobilného predaja prispievajú predovšetkým ženy: K rastu mobilného predaja prispievajú väčšou mierou ženy - 48% z nich preferuje on-line nákupy pomocou mobilného zariadenia (oproti 39 % mužov). Čo sa týka miesta nákupu, 19 % žien používa svoje mobilné zariadenie na nákupy na pracovisku, u mužov je to dokonca 26 %.