utorok 12. novembra 2019

EU: Systém DPH s novými pravidlami

Systém DPH v Európskej únii (EÚ) bude lepšie pripravený na boj proti podvodom v elektronickom obchode. Členské štáty EU sa dohodli na nových pravidlách a orgány pre boj proti podvodom budú mať po prvýkrát k dispozícii relevantné údaje o on-line nákupoch, aby mohli zakročiť proti podvodom s DPH v tomto odvetví. Nové rozhodnutia v oblasti DPH zase pomôžu znížiť byrokraciu pre malé a stredne veľké podniky (MSP) a zjednodušia pravidlá v oblasti DPH a spotrebných daní pre ozbrojené sily členských štátov EÚ.

Platobné údaje týkajúce sa DPH poslúžia v boji proti podvodom v elektronickom obchode - experti na boj proti podvodom v členských štátoch EÚ získajú prístup k údajom týkajúcim sa DPH, ktoré majú k dispozícii sprostredkovatelia platobných služieb. V praxi budú poskytovatelia platobných služieb povinní poskytovať orgánom členských štátov určité údaje o platbách pri cezhraničnom predaji, ku ktorým potom budú mať prístup špecialisti na boj proti podvodom a budú ich môcť analyzovať. Internetových predajcov z EÚ aj z tretích krajín bude zas možné identifikovať, ak si nebudú plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH. Kým začnú nové pravidlá v januári 2024 platiť, bude ich ešte musieť potvrdiť Európsky parlament.

Nové pravidlá prinesú jednotný limit pre domáci obrat vo výške 85.000 eur pre podniky, ktoré pôsobia len vo vlastnom členskom štáte a celoúnijný limit 100.000 eur pre obrat malých a stredných podnikov, ktoré pôsobia cezhranične. Ak daný limit neprekročia, budú mať nárok na oslobodenie od dane v inom členskom štáte. MSP plniace podmienky budú môcť využívať aj ďalšie zjednodušenia pri plnení si povinností súvisiacich s DPH (registrácia a vykazovanie). Nový a priaznivejší systém DPH pre malé a stredné podniky by mal začať platiť v januári 2024.

Podľa nových pravidiel budú dodania pre ozbrojené sily oslobodené od DPH a spotrebných daní, ak sú tieto sily nasadené mimo ich vlastného členského štátu a zúčastňujú sa na európskom obrannom úsilí.