štvrtok 14. novembra 2019

Trend: Nárast DDoS útokov

V treťom štvrťroku tohto roka narástol počet DDoS útokov podľa štatistík Kaspersky oproti minulému kvartálu o 30 percentuálnych bodov, medziročne dokonca o 32 percentuálnych bodov. Za týmto nárastom stojí najmä prudké zvýšenie škodlivej činnosti v jesennom období, pričom vyše polovica (53 %) všetkých DDoS útokov za posledný štvrťrok sa udiala v septembri. 

Nárast spôsobil veľký počet pomerne jednoduchých útokov. V predchádzajúcich mesiacoch tohto roka však ich celkové zvýšenie súviselo s prudkým nárastom počtu inteligentných útokov so zameraním sa na aplikačnú vrstvu – zvyčajne realizovanú skúsenými kyberzločincami. V treťom štvrťroku sa podiel týchto „inteligentných“ útokov znížil na 28 % zo všetkých DDoS útokov v porovnaní s 50 % v druhom štvrťroku a medziročne vzrástol len o 7 percentuálnych bodov. Tento posun možno vysvetliť rozmachom škodlivých DDoS aktivít začiatkom akademického roka. Zatiaľčo začiatok leta bol pomerne pokojný, väčšina DDoS útokov (53 %) bola zaznamenaná až v septembri. Štatistiky ukazujú, že 60 % z odhalených útokov počas tohto mesiaca bolo namierených voči školám a webovým stránkam elektronických časopisov. Na základe toho odborníci vyvodzujú, že tieto útoky vykonali skôr „chuligáni“ v školskom veku, ktorí nemajú s organizovaním DDoS kampaní príliš veľké skúsenosti. Priemerné trvanie inteligentných útokov sa v porovnaní s druhým kvartálom 2019 v podstate nezmenilo, ale v porovnaní so štatistikami s tretím kvartálom 2018 sa takmer zdvojnásobilo. Okrem toho, priemerné trvanie všetkých útokov mierne kleslo. 

„Napriek sezónnym aktivitám mladých chuligánov v tomto období, ktorí podľa všetkého oslavujú začiatok školského roka prudkým nárastom útokov DDoS, je trh s profesionálnejšie realizovanými DDoS útokmi pomerne stabilný. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sme nevideli výrazný nárast počtu inteligentných útokov a ich priemerná dĺžka zostáva rovnaká. Firmám však stále spôsobujú vážne škody. Náš prieskum medzi ľuďmi, ktorí prijímajú IT rozhodnutia, odhalil, že DDoS útoky sú druhým najdrahším typom kybernetických incidentov, ktoré viedli k únikom dát v sektore malé a stredné podniky a priemerná finančná škoda takéhoto úniku bola vyčíslená na úrovni 125.000 eur", dodal Miroslav Kořen.