pondelok 25. novembra 2019

EU: Digitalizácia musí mať ľudskú tvár

Umelá inteligencia a digitálna transformácia musia byť inkluzívne a prinášať výhody všetkým Európanom vrátane zraniteľných skupín. Ľudia musia zostať v jadre nového technologického vývoja.

Digitálne zdravotnícke a opatrovateľské služby môžu zvýšiť blahobyt miliónov občanov v celej Európe a dôkladne zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných pacientom. Digitalizácia má zdravotníckym pracovníkom, ktorí by mali získavať nové a vhodné kvalifikácie a digitálne zručnosti, pomáhať lepšie sa starať o svojich pacientov. Digitálne nástroje musia byť pákou pri vývoji nových foriem organizácie v systémoch zdravotníctva a starostlivosti. Nesmú sa však interpretovať nesprávne: nie sú úsporným balíkom pre rozpočty na zdravotnú starostlivosť a nesmú viesť k znižovaniu alebo znižovaniu počtu zamestnancov.

Prepojená a automatizovaná mobilita, najmä autonómne vozidlá bez vodiča, ponúka našej spoločnosti výhody v oblasti bezpečnosti a lepších služieb. Na druhej strane to tiež vyvoláva určité obavy. Preto by sa pri použití umelej inteligencie mal vždy dodržať zásada „velenia človekom“: stroje zostávajú strojmi a ľudia si nad nimi stále udržiavajú kontrolu. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčom k tomu, aby sme boli pripravení na digitálny život a aby sme sa naučili rysy, obmedzenia a riziká nových technológií. Príprava začína v škole vývojom kritického myslenia. Dôležité je špecializované vysokoškolské vzdelávanie, ako aj všeobecné všeobecné vzdelanie a správny prístup k vzdelávaniu počas celého nášho života.

Budovanie dôvery je prioritou pri riešení problémov s používaním technológií umelej inteligencie v našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Tento prístup musí zostať zameraný na človeka a musí sa vyvinúť spoľahlivý certifikačný systém založený na skúšobných postupoch, ktorý umožní spoločnostiam vyhlásiť, že ich výrobky z umelej inteligencie sú spoľahlivé a bezpečné. Zapojenie pracovníkov je nevyhnutné, najmä ak sa zavádza systém umelej inteligencie, ktorý pravdepodobne zmení spôsob organizácie práce, dohľadu nad ňou a dohľadu nad ňou. Vývoj umelej inteligencie sa musí riadiť, formovať a predvídať sociálnym a občianskym dialógom. Zapojiť sa musia všetky zainteresované strany: tvorcovia politík, sociálni partneri, spotrebitelia a mimovládne organizácie, ako aj odborníci a akademici. Je rozhodujúce včas zistiť a monitorovať rušivý vývoj .