streda 27. novembra 2019

On-line: Život bez cukrovky


Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360 tisíc pacientov s diabetickým ochorením. November, mesiac povedomia o cukrovke opäť upriamuje pozornosť verejnosti a zvyšuje povedomie o závažných komplikáciách, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Moderné technológie prinášajú aj nové možnosti, ako zabezpečiť pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi, vďaka ktorej sa dá vyhnúť hypoglykémii, hyperglykémii, ale zmeniť napríklad aj traumatický spôsob merania glukózy prostredníctvom neustáleho pichania do prsta. Kontinuálne merania glukózy (CGM) je neinvazívnym spôsobom merania cukru v krvi vďaka glukózovému senzoru. Drobná elektróda senzora zavedená pod kožou vysiela namerané hodnoty do prijímača, ktorý zobrazí hodnotu glykémie. CGM predpovedá hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Zariadenie poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú načasovanie ako aj vhodné dávkovanie inzulínu. K štatistikám môže mať prístup aj samotný lekár, ktorý získa kompletný prehľad o glykémii pacienta a na základe toho môže pacientovi nastaviť požadovanú liečbu, respektíve mu poskytnúť rady v otázke stravovacích návykov a cvičenia.

Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca je názov preventívneho programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) na rok 2020, ktorého cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. Súčasťou kampane je aj príprava redizajnu stránky zivotbezcukrovky.sk pre širokú verejnosť, pacientov a rodinných príslušníkov s aktuálnymi informáciami a novinkami týkajúcimi sa ochorenia diabetes mellitus.