pondelok 25. novembra 2019

SR: Peniaze u mladých Slovákov

Pre celých 95 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov sú peniaze síce dôležité, ale zároveň pre nich neznamenajú stred sveta. Viac než tri štvrtiny (76 %) mladých Slovákov si tiež myslí, že sa význam peňazí preceňuje. 

V prieskume pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (agentúra STEM/MARK) pri porovnaní rôznych prístupov k životu uviedla drvivá väčšina (95 %) mladých ľudí, že budú radšej šetriť a obstarajú si vlastný dom či byt, zatiaľčo len zvyšné 4 % respondentov si budú radšej užívať, nakupovať a míňať a pritom bývať v podnájme. Podľa 90 % opýtaných osôb je pôžička na vlastné bývanie dobrým dôvodom na zadlženie a len 8 %, resp. 13 %, mladých ľudí by si požičalo na dovolenku alebo nákup moderných vecí, pokiaľ by na tieto výdavky nemali našetrené. „Prieskum medzi mladými ľuďmi ukazuje, že majú v absolútnej väčšine zdravý a racionálny prístup k hospodáreniu s peniazmi a prípadnému zadlžovaniu. Ľudia v skúmanej vekovej kategórii spravidla nedosahujú životnú úroveň svojich rodičov a takmer tretina mladých Slovákov je od svojich rodičov stále finančne závislá. Bezmála tri štvrtiny mladých peniaze skôr šetria na horšie časy a zbytočne neutrácajú", uviedla Jaroslava Palendalová.

Aj keď si väčšina (67 %) mladých ľudí myslí, že súčasné správy o blížiacej sa hospodárskej kríze sú prehnané, s poklesom svojej životnej úrovne už v nasledujúcom roku počíta viac než tretina (35 %) opýtaných osôb. Ak sa mladí ľudia dostanú do ekonomických problémov, obmedzia nadštandardné výdavky (70 %), vzdajú sa nákladnej dovolenky (68 %) a obmedzia výdavky na kultúru a zábavu i nákupy oblečenia a tovaru dlhodobej spotreby. Len necelá desatina (9 %) respondentov by nedostatok financií riešila pôžičkou a zo svojich úspor by sa rovnakú úroveň výdavkov snažilo pokryť 6 % opýtaných mladých ľudí. Súčasná situácia je však taká, že nejakú pôžičku má takmer polovica mladých Slovákov. Najčastejšie ide o ľudí vo veku 27 až 30 rokov. Podľa Palendalovej nie je žiadnym prekvapením, že mladí Slováci vydávajú najväčšiu časť svojich príjmov na bývanie, dopravu a potraviny, ale hneď na štvrtom mieste rebríčka stoja výdavky na zábavu vo voľnom čase. Vzdelanie a cestovanie je až za nákupmi oblečenia a výdavkami na alkohol a návštevy reštaurácií či barov.

Viac než dve tretiny (69 %) mladých ľudí si peniaze sporí, najčastejšie formou termínovaných vkladov alebo sporiacich účtov a dôchodkových fondov. Celá pätina mladých Slovákov si radšej ukladá peniaze doma. Prostredníctvom investícií do podielových fondov a akcií zhodnocuje svoje peniaze viac ako tretina (36 %) respondentov prieskumu.