štvrtok 5. decembra 2019

Bankrot: Po októbrovom poklese opäť rast

V novembri 2019 zbankrotovalo 484 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní (823 osobných bankrotov) ide o pokles o vyše 41 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v októbri zbankrotovalo 315 dlžníkov, ich počet ale v novembri vzrástol o vyše 53 %.

„Od januára do septembra tohto roku priemerne každý mesiac zbankrotovalo vyše 1.400 obyvateľov Slovenska. Nízke čísla v posledných dvoch mesiacoch však nemôžeme považovať za nový trend. Sú dôsledkom vyčerpania finančných zdrojov Centra právnej pomoci na riešenie tejto agendy", konštatovala analytička Jana Marková. Podľa nej po tom, čo Centru právnej pomoci boli začiatkom novembra dodatočne vyčlenené potrebné financie, aj počet osobných bankrotov začal v poslednom novembrovom týždni narastať. Za päť posledných pracovných novembrových dní bolo vyhlásených 434 osobných bankrotov, t. j. takmer 90 % z ich celkového mesačného počtu.

V novembri 2019 najviac ľudí zbankrotovalo v Nitrianskom (119) a v Trenčianskom kraji (114), najmenej osobných bankrotov bolo vyhlásených v Bratislavskom (6) a v Trnavskom kraji (7). Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v novembri 2019 ich pripadalo na mužov 274 (56,61 %) a na ženy 210 (43,39 %). Najviac osobných bankrotov v novembri pripadalo na dlžníkov vo veku od 40 do 49 rokov (29,34%).