piatok 6. decembra 2019

On-line: Byrokratický nezmysel roka

Už po ôsmy raz máme možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť na legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život.

Počet námetov v posledných rokoch rastie. Do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka prišlo 69 námetov. Zástupcovia podnikateľských organizácií z nich vybrali finálovú desiatku, o ktorej prebieha verejné hlasovanie. „V tohtoročných nomináciách dominovali námety, ktoré súvisia s digitalizáciou a antibyrokratickým zákonom. Napriek pokroku je v tejto oblasti stále čo zlepšovať", hodnotí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Podľa neho značná časť tohtoročných námetov súvisí s novoprijatou legislatívou vyplývajúcou z poslaneckých návrhov. Tie sú schvaľované bez dôsledného pripomienkovania a analýz ich dopadov. Výsledkom sú v praxi nepoužiteľné regulácie so zdanilo vznešenými cieľmi. 

Z nedávneho prieskumu zameraného na kvalitu podnikateľského prostredia vyplýva, že tretina podnikateľov hovorí, že nedokáže podnikať tak, aby neporušili žiaden zákon. Medzi najčastejšími dôvodmi uvádzajú časté zmeny zákonov a ich nejednoznačnosť.„V procese prípravy návrhov zmien zákonov súvisiacich s podnikateľským prostredím sú najmä menšie firmy na Slovensku pomerne pasívne. V nedávnom prieskume viac ako 80 % predstaviteľov malých a stredných firiem deklarovalo, že nevyužívajú žiadnu možnosť participácie na legislatívnom procese. Top dôvodmi sú nedostatok času pri vysokej frekvencii návrhov zmien", konštatuje Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov. 

Vďaka predchádzajúcim ročníkom sa podarilo odstrániť viaceré z nominovaných nezmyslov. Nejde síce o systémové riešenie, ale význam má každé jedno zlepšenie. Hlasovať za Byrokratický nezmysel roka 2019 možno na byrokratickynezmysel.sk, kde sú  zverejnené nominácie.