piatok 6. decembra 2019

SR: V roku 2020 vyššie ceny elektriny aj plynu

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) koncová cena elektriny sa pre slovenské domácnosti od 1. januára 2020 medziročne zvýši v priemere o 7,63 %. Cena plynu pre domácnosti a malé podniky na Slovensku stúpne priemerne o 3,95 %, cena tepla vzrastie o 1,90 %. Cena za dodávku vody sa priemerne zvýši o 1 %. 

Regulačný úradu vzhľadom na medziročný nárast cien komodít na burzách (elektriny o 28,1 % a plynu o 8,58 %) určil pre slovenské domácnosti a malých podnikateľov na rok 2020 nové ceny energií. Úrad pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu určil, že pre slovenské domácnosti sa od 1. januára 2020 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 7,63 % a v prípade malých podnikov ide o nárast koncovej priemernej ceny o 7,15 %. Podiel ceny komodity pritom tvorí už asi 42 % na koncovej cene elektriny. Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú spravidla malé byty, sa tak v roku 2020 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska približne o 82 centov mesačne. V sadzbe DD2, čo sú domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh, bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska 2,60 eur mesačne. Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2020 podľa ÚRSO klesne z hodnoty 25,9880 eura/megawatthodina (MWh) na hodnotu 23,6210 eura/MWh. Pokles je spôsobený najmä poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie a kombinovanú výrobu elektriny a tepla z dôvodu rastu ceny elektriny na trhu, teda klesá náklad na doplatok.

Pri plyne ide o celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti a malé podniky o 3,95 %. Napríklad v tarife D2, čo je charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14.000 kilowatthodinu (kWh), si domácnosti priplatia v rámci celého Slovenska priemerne 60 centov mesačne. Cena za dodávku tepla domácnostiam sa podľa slov predsedu regulačného úradu zvýši priemerne o 1,90 %, čo znamená, že náklady domácností sa v roku 2020, vzhľadom na menšie množstvo objednaného tepla, nezmenia. Vodné a stočné sa zvýši priemerne v rámci celého Slovenska o 1,00 %, čo má pre priemernú trojčlennú rodinu znamenať nárast výdavkov o 21 centov mesačne. 

Predseda ÚRSO zdôraznil, že v cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa neho môžu okamžite ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.