utorok 3. decembra 2019

SR: Vyššie ceny plynu aj elektriny

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) upraví od 1. januára 2020 zvyšuje ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 4,94 % a koncové ceny za dodávku elektriny pre domácnosti sa teiž medziročne zvýšia v priemere približne o 9 %. 

Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. januára 2020 prostredníctvom zákazníckej linky SPP, prípadne emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom webového chatu SPP na spp.sk alebo osobne v Zákazníckom centre SPP. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané zákazníkom až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu.

Pri stanovení cien za dodávku plynu vychádzal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, ktorá bola v sledovanom období 12 mesiacov od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 vyššia o 8,59 %. Pri stanovení cien za dodávku elektriny ÚRSO vychádzal z ceny silovej elektriny na pražskej burze, ktorá za referenčné obdobie, prvý polrok 2019, vzrástla medziročne o 28 %. Na základe rozhodnutia ÚRSO sú súčasťou koncových cien za dodávku plynu pre domácnosti aj sieťové poplatky. Ak sa zoberie do úvahy modelový príklad pre kategóriu D1 pri spotrebe 1000 kilowatthodín (kWh), bude ročná platba za dodávku plynu od 1. januára 2020 v sume 95,11 eura vrátane DPH. Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eura (45,67 %) samotná cena za dodávku plynu a zvyšok, 51,67 eura (54,33 %), tvoria sieťové poplatky. Na výšku týchto poplatkov podľa SPP nemajú dodávatelia energií žiadny vplyv, iba ich zahrnú do celkovej ceny v zmysle príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO.