streda 4. decembra 2019

EU: Roamingový trh

Podľa prvého úplného preskúmania roamingového trhu prinieslo zrušenie roamingových poplatkov v júni 2017 značný prospech cestujúcim v celej Európskej únii (EÚ). Využívanie mobilných dát počas cestovania v EÚ sa v porovnaní s rokom, v ktorom bol zavedený roaming za vnútroštátne ceny, zvýšilo 10-násobne a v dovolenkovom období dokonca až 12-násobne.

Využívanie roamingových dát v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vyvrcholilo počas dovolenkového obdobia v lete 2018 (v treťom štvrťroku) 12-násobne vyšším využívaním mobilných dát v zahraničí v porovnaní s obdobím pred zrušením všetkých maloobchodných roamingových nákladov. Za rovnaké obdobie bol objem telefonických hovorov počas roamingu takmer trikrát vyšší. Prudké zníženie cenových stropov na veľkoobchodnej úrovni prispelo k ďalšiemu zníženiu veľkoobchodných roamingových cien, vďaka čomu je zrušenie roamingových poplatkov pre takmer všetkých poskytovateľov roamingu udržateľné.

Správa Európskej komisie konštatuje, že dynamika hospodárskej súťaže na trhu s roamingom sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmení, čo znamená, že súčasná maloobchodná a veľkoobchodná regulácia je stále potrebná. V nasledujúcich rokoch by sa mali aj naďalej uplatňovať súčasné pravidlá pre roaming, aby sa zabezpečilo, že občania budú môcť využívať roaming bez dodatočných nákladov v rámci EÚ. Nariadenie o roamingu je v súčasnosti platné do júna 2022.