pondelok 24. februára 2020

e-Government: Návrhy na zlepšenie


Nahlasovanie podnetov je jedna z aktivít, ktorá má pomôcť zlepšiť elektronické služby štátu na Slovensku. Aj preto sa Slovensko.Digital v spolupráci s členom, spoločnosťou EEA, rozhodli pripraviť on-line projekt Lepšiesluzby.sk, kde môžete upozorniť na problémy elektronických služieb štátu, prípadne zaslať podnety vo forme návrhov na ich zlepšenie.

Jednotlivé podnety môžu používatelia zaradiť do kategórii podľa životných situácií v súlade s rozdelením ÚPVS slovensko.sk. Každý podnet je odborne analyzovaný a posunutý zodpovedným úradom ako aj správcov elektronických služieb. Prvé podnety sú už uverejnené v časti Zadané podnety, kde zároveň získať aj prehľad o stave ich riešenia. Prihlásený používateľ má navyše možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.

Od spustenia portálu lepsiesluzby.sk v decembri 2019 je zatiaľ nahlásených takmer 30 podnetov. Viaceré z nich už boli úspešne doriešené vďaka spolupráci s pracovníkmi Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Sekcie informatiky Finančného riaditeľstva SR.