pondelok 24. februára 2020

Radíme: Aj jeden liek môže spôsobiť nežiaduce účinky

Najmä seniori veľmi často sa zbytočne užívajú veľké množstvo liekov, ktoré môže navzájom spôsobovať nežiadúce účinky. Problémom môže byť aj samotné užívanie lieku, pretože starší pacienti majú často problémy jednak s prečítaním informácií o lieku alebo tiež porozumením, ako ich správne užívať. 

„Preto sme pripravili návrhy, ako tieto problémy riešiť. Je to napríklad používanie liekov v nižších dávkach. Pripravili sme aj zoznamy liekov, ktoré by mali starší pacienti užívať s opatrnosťou", uviedla profesorka Magdaléna Kuželová z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto zoznamy sa v zahraničí bežne používajú, teraz sú adaptované na slovenské podmienky. Vznikla tak publikácia Bezpečná farmakoterapia seniorov, ktorá je súčasťou kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Vek nie je len číslo. Dôležitou je tiež téma liekov bez lekárskeho predpisu. „Situácia je alarmujúca, a to nielen v domovoch dôchodcov, ale aj v nemocniciach. Máme aj údaje z lekárskych predpisov, z ktorých jasne vidíme, že v tejto oblasti je potrebné sa viac angažovať. Vidím tu práve veľké pôsobenie farmaceutov, ktorí pracujú v nemocniciach na pozíciách klinických farmaceutov", upozornila M. Kuželová. Aby lieky starším ľuďom čo najviac pomohli, odporúča pripraviť si nielen celý ich zoznam, ale aj zoznam všetkých výživových doplnkov, ktoré pacient užíva. Za rovnako dôležité považuje aj to, aby pacient vedel, ako ich má užívať. Je dôležité, aby pacienti oznámili lekárovi aj farmaceutovi všetky lieky, výživové doplnky aj rastlinné produkty, pretože môžu reagovať s inými liekmi. 

Lieky by mali ich užívajúci skladovať v originálnych obaloch. V prípade, že sa pacientovi točí hlava, má hnačky, zakopáva alebo má poruchy spánku, je potrebné tento stav konzultovať s lekárom alebo lekárnikom. Vhodnou pomôckou je dávkovač liekov, aby mal senior prehľadne pripravené lieky na celý deň, prípadne aj na celý týždeň. Za nevhodné sa považuje svojvoľné dávkovanie či zmenu liekovej formy, ako otváranie a vysýpanie kapsúl či drvenie tabliet. Raz ročne je potrebné zvážiť kontrolu všetkých využívaných liekov a výživových doplnkov lekárom alebo lekárnikom. „Práve farmaceuti v lekárňach sú na to, aby mohli pacienti konzultovať liečbu. Farmaceuti môžu prípadne upozorniť lekárov na to, ktoré lieky by mali byť vynechané z terapie. Veľmi dôležité je, aby pacienti náhle neprerušili liečbu", zdôraznila M. Kuželová. Poukázala aj na to, že seniori mávajú slabší zrak a nevedia si prečítať písomnú informáciu pre používateľov, preto by sa do liečby mali zapájať aj členovia rodiny.