štvrtok 27. februára 2020

EU: Zlá platobná disciplína

Strata zisku je najčastejším dôsledkom, ktorý uvádzajú spoločnosti bojujúce s problémom neplatenia faktúr, respektíve meškajúcich úhrad. V rámci celej Európy uviedlo túto skutočnosť 43 % respondentov. 

Podľa štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS sa za stratou zisku nachádzajú nasledujúce dôsledky zlej platobnej disciplíny: výpadky v peňažnom toku (36 %), vyššie vstupné náklady (33 %), upustenie od investícií (25 %), nutnosť zvýšiť ceny na kompenzáciu neplatenia (20 %), reštriktívna politika pri prijímaní zamestnancov (20 %), ale aj obavy o vlastnú existenciu (15 %). 

Hrozbu zániku firmy najvypuklejšie cítia v Chorvátsku (26 %), Bulharsku (24 %), ale aj vo Veľkej Británii (23 %) a Francúzsku (22 %). Na Slovensku má obavy o vlastnú existenciu 12 % spoločností. Aj na Slovensku, podobne ako v Európe, je najčastejšie uvádzaným dôsledkom neplatenia strata zisku (50 %). „Nedostatočná platobná disciplína prináša so sebou vážne trhliny v riadnom chode podnikania. Pocíti ich každá firma, ktorá musí následne prijať rôzne opatrenia, aby ju čo najmenej zaťažili výpadky vo financiách", dodal Michal Šoltes.