piatok 28. februára 2020

Radíme: Digitálne súkromie

V prepojenom svete používatelia zostávajú neustále on-line, či už používajú mobilné emailové aplikácie, sociálne siete alebo rôzne chatovacie platformy a ich mobilné zariadenia sa zmenili na prenosné skrine osobných údajov. Podľa výročnej správy Vývoj mobilného malvéru dve z najaktívnejšie sa vyvíjajúcich mobilných hrozieb v roku 2019, konkrétne mobilný advér zaznamenal dvojciferný nárast a stalkerware zasa ohrozoval používateľov dvakrát častejšie než v roku 2018. 

Mobilný advér zhromažďuje súkromné informácie, aby používateľom zobrazoval cielené bannerové reklamy. Tento typ útoku má okrem obvyklých nepríjemných bannerov ešte ďalší rozmer – citlivé údaje obete môžu skončiť na serveroch tretích strán bez ich súhlasu či vedomia. V uplynulom roku sa 21 % všetkých mobilných hrozieb, ktoré spoločnosť zaznamenala, týkala práve advéru. 

Stalkerware zase pozostáva z komerčných špehovacích aplikácií zvyčajne inštalovaných na zariadenia používateľov bez ich vedomia alebo súhlasu, ktoré zostávajú aktívne na pozadí. Tieto aplikácie majú prístup k veľkému množstvu osobných údajov, napríklad poloha zariadenia, história prehliadača, textové správy, komunikácia na sociálnych sieťach, fotografie a ďalšie. Nielenže zdieľajú citlivé informácie so špehujúcim, ale vytvárajú tiež priestor pre záškodnícke tretie strany, ktoré dokážu získať prístup k stalkerwarovým serverom a využiť zhromaždené informácie na vlastné účely. Podľa štatistík útoky na osobné údaje používateľov mobilných zariadení sa za posledný rok zvýšili zo 40.386 jedinečných používateľov, ktorí boli zasiahnutí v roku 2018, na 67.500 v roku 2019. 

Odporúčania špecialistov: 
- Venujte pozornosť aplikáciám, ktoré máte nainštalované vo vašom zariadení a vyhnite sa ich sťahovaniu z neznámych zdrojov. 
- Svoje zariadenie vždy aktualizujte. 
- Pravidelne vykonávajte kontrolu systému, aby ste skontrolovali možné vírusy