štvrtok 27. februára 2020

Trend: Ľudia odchádzajúci za prácu do zahraničia

Sociálna poisťovňa zaznamenala v uplynulom roku výrazný nárast žiadostí občanov, ktorí vykonávajú činnosť vo viacerých štátoch EÚ a požiadali o určenie uplatniteľnej legislatívy (výsledkom je dokument A1 vystavený príslušnou inštitúciou). Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený, a teda kde má odvádzať poistné. 

Kým v roku 2018 dostala Sociálna poisťovňa 29.216 takýchto žiadostí, minulý rok ich bolo až 41.180, čo predstavuje nárast o 11.964 žiadostí. Tieto údaje potvrdzujú celkový trend rastúcej migrácie pracovnej sily v rámci krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Vzhľadom na rastúci počet žiadostí v tejto oblasti Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že na vybavenie žiadostí má lehotu 60 dní a odporúča im, aby žiadosti podávali v čo možno najväčšom predstihu. Často žiadajú o určenie uplatniteľnej legislatívy iba pár dní pred vycestovaním, v dôsledku čoho sa môže stať, že do termínu vycestovania Sociálna poisťovňa nerozhodne, pod ktoré právne predpisy občan spadá, a tým pádom nebudú disponovať ani dokumentom A1. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne na požiadanie občana potvrdí, že bola podaná žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy. Sociálna poisťovňa pri určení legislatívy musí individuálne preskúmať viacero právnych okolností postavenia poistenca, vrátane zmluvných vzťahov.

Dokument A1 často vyžadujú zahraničné subjekty už pred nástupom na vykonávanie práce v zahraničí, potrebujú ho aj zdravotné poisťovne a tiež zamestnávatelia, aby vedeli, kde majú za zamestnanca odvádzať poistné na sociálne poistenie – či na Slovensku alebo v danej krajine, v ktorej bude občan zárobkovú činnosť vykonávať. Dokument A1 je potrebný aj pre to, aby občanovi mohli byť neskôr posúdené nároky na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.