piatok 28. februára 2020

EU: Kvalitnejšia pitná voda

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie prijal návrh na zlepšenie kvality pitnej vody z vodovodu. Tvorcovia novej legislatívy dúfajú, že ľudia tak budú kupovať menej plastových fliaš.

Drvivá väčšina obyvateľov Európskej únie (EÚ) má dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vody podľa výskumu Európskej environmentálnej agentúry, ktorého výsledky boli publikované v roku 2016. Viac ako 98,5% vzoriek odobratých v rokoch 2011 až 2013 spĺňalo európskej štandardy. Tie v EÚ stanovuje smernica o pitnej vode. Obsahuje minimálne požiadavky na kvalitu vody určenej pre ľudskú spotrebu (pitie, varenie a ostatné) a pravidlá proti kontaminácii. Táto smernica sa teraz dočkala reformy, ktorej cieľom je posilniť dôveru občanov a nabádať ich k tomu, aby balenú vodu nahradili vodou z kohútika. Vyjednávači parlamentu a rady sa na nej predbežne dohodli v decembri minulého roku a 18. februára tohto roku ju odobril výbor EP pre životné prostredie a verejné zdravie.

Nová legislatíva stanovuje vyššie štandardy kvality a minimálne hygienické požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou, akými sú napríklad potrubia s cieľom predchádzať kontaminácii. Novinkou bude aj zavedenie mechanizmu na sledovanie zvyškov liečiv, mikroplastov a látok narúšajúcich hormonálny systém, ktorý by sa mal opierať o najnovšie vedecké poznatky. Členské štáty budú povinné zabezpečiť prístup k čistej pitnej vode pre všetkých občanov a zvlášť pre tých, ktorí k nej dnes majú len limitovaný alebo žiaden prístup. Tam, kde to bude možné, by mali na verejných priestranstvách zriadiť vodovodné kohútiky alebo fontánky s pitnou vodou. Okrem toho sa môžu rozhodnúť prijať opatrenia na to, aby sa v reštauráciách ponúkala vodovodná voda buď zadarmo alebo nízky poplatok. Takisto budú musieť zabezpečiť viac transparentnosti a sprístupniť občanom informácie o kvalite pitnej vody.

Keby mali ľudia prístup ku kvalitnejšej pitnej vode, spotreba balenej vody by sa podľa odhadov Európskej komisie mohla znížiť o 17 %. Ľudia by tak nielen ušetrili peniaze, ale znížil by sa aj dopad na životné prostredie - emisie CO2 a plastový odpad. To, že kvalita pitnej vody je pre Európanov veľmi dôležitá, ukazuje aj úspech občianskej iniciatívy Right2Water, pod ktorú sa podpísalo vyše 1,8 milióna občanov a ktorá si vyžiadala túto reformu. Počas verejnej konzultácie sa ukázalo, že ľudia si nie sú istí kvalitou pitnej vody v iných krajinách EÚ, aj keď táto voda spĺňa požiadavky na kvalitu. Signatári tu okrem iného žiadali aj to, aby bola populácia o kvalite vody pravidelne informovaná.