piatok 28. februára 2020

slovensko.sk: Dostupné pre ďalších občanov EÚ

Služby Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk môžu využívať už aj občania Nemecka, Talianska, Estónska, Chorvátska, Luxemburska, Španielska a Belgicka. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zabezpečuje prepojenie národných uzlov eIDAS aktuálne pre 7 krajín Európskej únie. 

Občania a osoby s prostriedkami elektronickej identifikácie, ktoré boli vydané v Taliansku, Estónsku, Chorvátsku, Luxembursku, Španielsku a Belgicku môžu najnovšie realizovať elektronické podania či riešiť rôzne právne úkony na diaľku (Nemecko bolo pripojené ešte v roku 2018). Umožňuje to nariadenie eIDAS, ktorého cieľom je odstrániť cezhraničné bariéry a zabezpečiť rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci celej Európskej únie (EÚ). Občanom spomínaných krajín sa automaticky vytvorí elektronická schránka po prihlásení sa na Ústredný portál verejnej správy a udelení svojho súhlasu. Používatelia majú možnosť prechádzať integrovanými štátnymi portálmi rôznych ministerstiev a úradov, ktoré poskytujú elektronické služby. Nebudú pritom musieť opakovane zadávať svoje identifikačné údaje. 

Služby na portáli slovensko.sk budú môcť čoskoro využívať aj občania žijúci v Českej republike, Portugalsku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Lotyšsku. Informácie k jednotlivým službám sa budú na portáli postupne prekladať do anglického jazyka. Slováci s občianskym preukazom s čipom a držitelia dokladov o pobyte s čipom na Slovensku sa rovnako budú môcť čoskoro prihlasovať na zahraničné portály členských štátov EÚ a využívať ich elektronické služby. Najneskôr do 18.12.2020 to musia umožniť všetky členské štáty EÚ pre cezhraničnú autentifikáciu k službám on-line. Pripájanie krajín bude postupné.