utorok 25. februára 2020

SR: Aký vzduch dýchame

Výskyt oxidu dusičitého bude na Slovensku monitorovať 200 meracích sond. Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) ich v spolupráci s partnermi z Bystro OZ, Edu Nature a ďalšími enviro odborníkmi rozmiestnila v Bratislave, siedmich krajských mestách a ďalších vybraných lokalitách. Projekt Zvedavé nosy je financovaný European Climate Fundation. Výsledky meraní spracuje švajčiarske laboratórium a mali by byť známe do konca marca t.r.

Medzinárodné porovnanie kľúčových indikátorov životného prostredia Inštitútu environmentálnej politiky z januára 2017 ukázalo, že koncentrácia oxidu dusičitého na Slovensku je najhoršia v Európskej únii. Ide o produkt premávky na cestách a iných procesov spaľovania fosílnych látok a je jednou z látok tvoriacich smog. Spôsobuje respiračné a srdcovocievne choroby. Podľa Centra pre trvalo udržateľné alternatívy umiera predčasne z dôvodu znečisteného ovzdušia okolo 5.000 ľudí ročne. Najhoršia kvalita ovzdušia v relatívnom prepočte na obyvateľa je z krajských miest v Banskej Bystrici a Prešove, nasledujú Košice, Žilina a Nitra.

Pri rozmiestňovaní meracích staníc sa kládol osobitný dôraz na miesta, kde veľká hustota dopravných tokov produkuje viac znečistenia a priamo vplýva na veľký počet zraniteľných ľudí. Preto sa plánuje merať najmä v blízkosti verejných subjektov s vysokým počtom každodenných návštevníkov, akými sú školy, ihriská, nemocnice či napríklad nákupné centrá. „Cieľom projektu je informovať verejnosť o stupni znečistenia ovzdušia v ich bezprostrednom okolí, rozprúdiť spoločenskú diskusiu a následne prijať opatrenia na riešenie tohto problému. Na základe pozitívnej skúsenosti z Belgicka sa spotrebiteľské organizácie strednej a východnej Európy rozhodli vytvoriť nezávislú sieť a skontrolovať kvalitu ovzdušia. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať naprieč všetkými sektormi politiky i hospodárstva, so zameraním najmä na "špinavú" dopravu", priblížila Petra Čakovská. Projekt paralelne realizujú aj spotrebiteľské organizácie v Poľsku a Litve. Národné vlády a mestá môžu na základe výsledkov meraní zaviesť prísnejšie kontroly naftových automobilov, zvýšiť dane súvisiace so znečistením ovzdušia či zaviesť tzv. nízkoemisné zóny.