štvrtok 23. apríla 2020

EU: Pomoc 10 partnerským štátom

Európska komisia (EK) prijala návrh balíka makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške tri miliardy eur pre desať predvstupových a susedských krajín, aby im pomohla obmedziť hospodársky pokles zapríčinený pandémiou nového koronavírusu. 

Návrh je súčasťou stratégie "Team Europe" a makrofinančná pomoc je rozdelená nasledovne: Albánsko (180 miliónov eur), Bosna a Hercegovina (250 miliónov eur), Čierna Hora (60 miliónov eur), Gruzínsko (150 miliónov eur), Jordánsko (200 miliónov eur), Kosovo (100 miliónov eur), Moldavsko (100 miliónov eur), Severné Macedónsko (160 miliónov eur), Tunisko (600 miliónov eur) a Ukrajina (1,2 miliardy eur). 

Finančné prostriedky sa poskytnú na obdobie 12 mesiacov vo forme pôžičiek za výhodných podmienok, ktoré týmto krajinám pomôžu pokryť ich okamžité a naliehavé potreby financovania. Spolu s podporou Medzinárodného menového fondu (MMF) môžu tieto zdroje prispieť k posilneniu makroekonomickej stability a vytvoreniu priestoru, ktorý umožní prideliť zdroje na ochranu občanov a zmiernenie negatívnych sociálno - ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento dôležitý balík rýchlo odsúhlasili. Po ich schválení návrhu je pripravená čo najrýchlejšie vyplatiť prvú splátku, čomu však bude predchádzať podpis memoranda o porozumení s každou partnerskou krajinou. Druhá splátka by sa mohla vyplatiť v štvrtom štvrťroku 2020 alebo v prvej polovici roku 2021 za predpokladu, že politické opatrenia, ktoré sú s ňou spojené, boli včas vykonané.