streda 22. apríla 2020

On-line: Výber strednej školy

Výber strednej školy patrí medzi dôležité rozhodnutia. Na uľahčenie tohto životného kroku pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny on-line kvíz. 

Žiakom základných škôl pomôže internetový kvíz zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale hlavne to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať. Na webowej stránke strednapremna.sk je potrebné zodpovedať šestnásť otázok podľa predvolených odpovedí. Výsledkom bude odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Na lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia a výchovní poradcovia využívať nielen stránku strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! Tú si môžu záujemci zadarmo objednať na webovej stránke BSK.

Prihlášky na stredné školy je možné podať v predĺženom termíne, a to do 15. mája 2020 – bez potvrdenia od lekára. Prijímacie, rovnako ako aj talentové skúšky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.