streda 22. apríla 2020

EU: Európska platformu údajov o COVID-19

Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a viacúrovňové európske aj globálne prostredie, v ktorom môžu výskumníci ukladať a zdieľať súbory údajov, akými sú sekvencie DNA, bielkovinové štruktúry, údaje z predklinického výskumu a klinického skúšania, ako aj epidemiologické údaje. 

Je to výsledok spoločného úsilia Európskej komisie, Európskeho inštitútu bioinformatiky Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL-EBI), infraštruktúry Elixir a projektu COMPARE, ako aj členských štátov Európskej únie (EÚ) a iných partnerov. Rýchle otvorené zdieľanie údajov urýchľuje výskum a nové zistenia, a tým umožňuje účinne reagovať na núdzový stav súvisiaci s koronavírusom. Platforma je zároveň prioritným pilotným projektom zameraným na plnenie cieľov európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) a vychádza zo sietí vytvorených medzi EMBL-EBI a národnými verejnými infraštruktúrami v oblasti údajov o verejnom zdraví. 

Ďalšie opatrenia  v rámci akčného plánu ERAvsCorona sa zameriavajú na koordináciu financovania, rozšírenie rozsiahlych klinických skúšaní v celej EÚ, posilnenie podpory pre inovačné podniky a podporu celoeurópskeho hakatónu, ktorý sa má konať koncom apríla s cieľom zmobilizovať európskych inovátorov a občiansku spoločnosť. Spoločný plán, v ktorom sa uvádzajú prioritné opatrenia, bude v nadchádzajúcich mesiacoch pravidelne aktualizovaný útvarmi Európskej komisie a národnými vládami.