utorok 21. apríla 2020

Novinka: Výnimky pre rúška

Nosenie ochranných rúšok má na Slovenskú od utorka 21. 4. od 00.00 hod. do odvolania aj výnimky. 

Podľa nariadenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa naďalej platí zákax vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Nos a ústa musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimkou sú detí vo veku do dvoch rokov, osoby so získanými poruchami autistického spektra, ďalej osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, ďalej osoby pri pohube či pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou, alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.