štvrtok 23. apríla 2020

Radíme: Kvalitnejšia voda

Pri opätovnom otvorení prevádzky je dôležité pamätať aj na to, aby sa pred prvým použitím pitnej vody vykonal preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. 

Kvalitu vody ovplyvňujú aj vnútorné - domové rozvody. Podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  stagnujúca voda vo vnútorných rozvodoch je porovnateľná s potravinami po záručnej lehote. Odporúča tak pred použitím vody na pitie a osobnú hygienu vykonať preplach domových rozvodov. To znamená vypustiť stagnujúcu vodu z domácich rozvodov a počkať, kým sa na jej miesto dostane čerstvá voda z verejného vodovodu. 

Preplach vnútorných rozvodov sa odporúča urobiť naraz na všetkých výtokových batériách, ešte pred prvým použitím vody. Voda sa odpúšťa dostatočne silným prúdom počas aspoň 5 minút, až do ustálenia jej teploty. Čerstvú vodu spoznáte aj podľa toho, že má nižšiu teplotu, čo zistíte jednoduchou skúškou na prstoch rúk.