piatok 24. apríla 2020

On-line: Vybav z domu

Nové služby na  #VybavZDomu  umožnia  vytvoriť  elektronické  podania,  ktoré  sú  následne  automaticky  odoslané  do  elektronických schránok  príslušných  úradov. 

Posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu,  daň  z  nehnuteľnosti,  prihlásenie  detí  do  novej  školy, vybavenie  parkovania  pri  dome,  zaregistrovanie  psa,  vydávanie  rybárskeho  lístku,  povoľovanie  výrubu drevín,  podávanie  mesačných,  štvrťročných,  resp.  ročných  prehľadov  k  dani  za  ubytovanie,  to  je  len zlomok  elektronických  služieb,  ktoré  sú  občanom Slovenska k  dispozícii  v  rámci  portálu  #VybavZDomu.  Pracovníci  samospráv  tak obdržia prehľadné  štruktúrované  podania,  čo  prispieva  k lepšiemu  spracovávaniu  a  vybavovaniu  požiadaviek  a  povinností  občanov.  Doplnkom  je  plnohodnotné  riešenie  elektronických  služieb  miest  a  obcí  ESMAO, vďaka  ktorému  môžu  aj  pracovníci  úradov  riešiť  svoje  pracovné  úlohy  z  domu.

Ako to funguje? 

  • Občan navštívi  portál  elektronických  služieb vybavzdomu.sk. 
  • Vyhľadá  mesto,  alebo  obec  (podľa  toho,  kam  chce  podanie  odoslať).  
  • Vyberie  si  zo  zoznamu  elektronických  služieb. Prostredníctvom  jednoduchého  elektronického  formulára  vytvorí  podanie. 
  • Podanie  bude  automaticky  odoslané  príslušnej  samospráve. 


Služba  #VybavZDomu  je  bezplatná  a  nevyžaduje  použitie  elektronického  občianskeho  preukazu,  aj  keď treba  dodať,  že  jeho  použitie  je  predsa  len  výhodou.  Elektronický  formulár  prihláseného  používateľa sa  automaticky  predvyplní  jeho  údajmi,  čím  sa  minimalizuje  chybovosť  vyplnených  údajov.  Ďalšou výhodou  je  skutočnosť,  že  podanie  prihláseného  používateľa  je  právne  záväzné.