utorok 5. mája 2020

Aktuálne: Finanční riaditelia európskych spoločností šetria

Ekonomický dosah pandémie a následných reštrikčných opatrení ovplyvní ekonomiku aj v roku 2021. Tohtoročný jarný prieskum Deloitte sa venuje predpokladanému vplyvu pandémie COVID-19 na krátkodobé a strednodobé tržby, ako aj na protiopatrenia prijaté európskymi spoločnosťami. Do prieskumu sa zapojilo viac ako tisíc finančných riaditeľov z osemnástich krajín Európy. 

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti nepočítajú s rýchlym oživením obchodu v pôvodnej miere. Osemdesiat percent riaditeľov očakáva negatívny vplyv opatrení do konca jesene, pričom až tretina riaditeľov odhaduje dvojciferný percentuálny pokles tržieb v nasledujúcom polroku. S odhadom vývoja na dlhšie obdobie rastie aj optimizmus respondentov. Polovica z nich je však presvedčených, že súčasný prepad ovplyvní ekonomiku aj v budúcom roku. Takmer tri štvrtiny spoločností sa zameriavajú na znižovanie nákladov. Rozdielny postoj však zastávajú ku kapitálovým výdavkom a k vývoju počtu zamestnancov. Kým niektoré plánujú nárast, iné spoločnosti už pristúpili k nutnej optimalizácii. 

Finanční riaditelia európskych spoločností kladú veľký dôraz najmä na vysokú likviditu, alternatívne pracovné vzťahy, ale aj na nové komunikačné plány svojich spoločností. „V súčasnej situácii, keď nie je jednoduché odhadnúť trvanie rôznych obmedzení a prekážok v podnikaní, je dôležitá likvidita a flexibilita spoločností. Výrazne sa v priebehu samotného prieskumu zmenil aj podiel účastníkov, ktorí ako jednu z priorít označili získanie nových úverových liniek. Narástol štvornásobne“, zhodnotil Ján Bobocký.