utorok 5. mája 2020

COVID-19: Ľudia chcú najmä odklad

Obavy z pandémie koronavírusu, ochranné opatrenia prijaté vládou a s tým súvisiace zastavenie ekonomiky sa už stihlo odzrkadliť na jednom z najcitlivejších miest - na strane dlžníkov. Z tých, ktorí uvádzajú vírus ako dôvod problému s platením, žiada 38 % odklad splátok a 24,4 % nemá na úhradu vôbec. 

Podľa údajov EOS KSI Slovensko čoraz viac ľudí nedokáže plniť svoje záväzky kvôli dôsledkom, ktoré im „koronakríza“ zanecháva. „Od polovice marca do začiatku apríla evidujeme, že u zhruba 10-15% všetkých zaznamenaných hovorov, je hlavným argumentom neplatenia dlžníkov, vírus COVID-19", uviedol Michal Šoltes. Najviac dlžníkov je takých, ktorí predtým riadne platili, no teraz žiadajú odklad (38 %), potom sú takí, ktorí prišli pre “koronakrízu” o príjmy a na úhradu nemajú vôbec (24,4 %). Dočasné zníženie splátok žiada 15,2 % ľudí a ako dôvod straty zamestnania uvádza 10 % ľudí. Z hľadiska typu pohľadávok jednoznačne vedú bankové inštitúcie – 429 (podiel cca 52%), nasledujú nebankové úvery - 254 (podiel 31%) a s väčším odstupom pohľadávky z poistenia - 63 (cca 7,7%) a telekomunikácii - 47 (5,7%).

Paradoxom je, že aj v tomto ťažkom období nielen pre hospodárstvo štátu, ale aj fungovanie firiem a jednotlivcov, spoločnosť zaznamenala úvodom “koronakrízy” jednorazové vysoké platby od privátnych osôb. „Je dosť možné, že niektorých dlžníkov komplikujúca sa situácia korony, prekvapivo naviedla na definitívne vyriešenie svojich problémov s dlhmi ešte kým sa dalo“, poznamenal Michal Šoltes. Za posledný mesiac zaznamenali až 10 najvyšších platieb v celkovej sume 108.000 EUR, pričom uhradený dlh s najvyššou čiastkou bol 20.388 EUR. „Je možné, že kríza niektorých ovplyvnila natoľko, že nemíňajú veľa peňazí na zbytočné nákupy, dovolenky a pod.“, domnieva sa. 

Premlčacie lehoty pohľadávok sa zo zákona nepozastavujú, takže dlžníci musia počítať s tým, že napríklad kvôli blížiacemu sa premlčaniu môže prísť k podaniu žaloby na súd a následne k exekúcii. Dlžníkom sa odporúča hlavne komunikovať, inak potom naozaj hrozí, že sa dostanú do súdneho konania a následnej do exekúcie.