štvrtok 7. mája 2020

SR: Osobné bankroty klesli

V apríli 2020 podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo 963 obyvateľov Slovenska. Medziročne tak počet osobných bankrotov klesol o viac než 28 % a medzimesačne ich počet klesol o 16 %.

„Na znížený počet osobných bankrotov v apríli mohli mať vplyv dve skutočnosti: pre pandémiu koronavírusu obmedzený režim prijímania a vybavovania žiadostí o osobný bankrot a aj znovuotvorená otázka exekučnej amnestie. Dlžníci tak môžu vyčkávať, čo bude pre nich výhodnejšie“, povedala analytička Ing. Jana Marková. 

V apríli 2020 najviac osobných bankrotov vyhlásili v Banskobystrickom kraji (202) a najmenej v Bratislavskom kraji (34). Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v tomto mesiaci ich pripadalo 588 na mužov a 375 na ženy. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,60 %, tesne nasledovaní tridsiatnikmi s podielom 26,17 %. Súdy tiež zrušili 1049 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 970 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 79 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2020 možnosť oddlženia využilo už vyše 42.000 obyvateľov SR.