streda 6. mája 2020

Aktuálne: Nový termín pre štipendiá SAIA

Termín na podanie žiadosti o štipendiá Národného štipendijného programu (NŠP) SR na študijné, výskumné alebo umelecké pobyty v ľubovoľnej krajine sveta počas akademického roka 2020/2021 je predĺžený do 18. mája 2020. Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) s cieľom zmierniť negatívne dosahy opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 tiež upravila a zjednodušila podmienky predkladania žiadostí. 

Štipendiá NŠP sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na pobyt. Podrobné informácie o programe, ako aj zmenách v rámci aktuálnej uzávierky sú dostupné na webovej stránke programu stipendia.sk. Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v SR, sa môžu uchádzať v súvislosti s plánovaným študijným, výskumným či umeleckým pobytom v zahraničí aj o cestovný grant, teda o paušálny príspevok na financovanie cestovného. 

Vznik NŠP schválila vláda SR v roku 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, administratívne ho zabezpečuje SAIA. Doteraz bolo v rámci programu schválených 1.691 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta, z nich 1.246 získalo aj cestovný grant, a vďaka tomuto programu mohlo realizovať svoje študijné pobyty a výskum na Slovensku aj 2.142 štipendistov zo zahraničia.