pondelok 4. mája 2020

EU: Prepúšťanie v IT

Podľa európskeho prieskumu o dosahoch pandémie ochorenia Covid-19 na digitálny sektor tretina oslovených európskych firiem zo sektoru digitálnych technológií očakáva, že bude musieť prepúšťať svojich zamestnancov. 

Prieskum realizovala organizácia DIGITALEUROPE v spolupráci so 14 národnými obchodnými a IKT asociáciami od 17.3. do 16.4. a zapojilo sa doň 634 európskych subjektov pôsobiacich v sektore digitálnych technológií. Až 77 % respondentov pre koronakrízu očakáva negatívny finančný dosah a 36 % tvrdí, že bude musieť prepúšťať. Kvalitné a dobre platené pracovné miesto v digitálnom priemysle tak stratia tisíce Európanov. Digitálny priemysel ako odvetvie je pritom odolný. Veľká väčšina zamestnancov (82 %) sa podľa respondentov pomerne ľahko priklonila k práci z domu. Takmer pätina (19 %) respondentov - firiem uviedla, že ako opatrenie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zaviedla zredukovaný pracovný čas, ďalších 23 % opýtaných digitálnych firiem tak plánuje urobiť. Takmer tretina (27 %) zatvorila prevádzky a výroby, deväť percent respondentov to plánuje zaviesť. Zhruba 18 % opýtaných technologických firiem vyzvalo svojich zamestnancov, aby si brali pravidelnú dovolenku, v pláne to má ešte 21 % firiem. Veľká väčšina respondentov (92 %) nahradila fyzické stretnutia videokonferenciami a 89 % prijalo hygienické usmernenia.

Prieskum odhalil aj narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Hoci najviac narušené boli dodávky z Číny, je prekvapujúce, že takmer rovnako ako v prípade externých obchodných partnerov sú prerušené aj dodávky z Európy. Až 74 % firiem, ktoré dodávajú služby mimo Európy, sa v nejakej forme stretlo s prerušením dodávok. Polovica respondentov zastáva názor, že vlády jednotlivých krajín robia málo pre podporu firiem, ktoré to potrebujú. Zhruba 93 % opýtaných digitálnych firiem je presvedčených, že pandémia povedie ku globálnej recesii. Približne 65 % respondentov uviedlo, že ich zákazníci odkladajú svoje objednávky. Viac ako polovica opýtaných spoločností odkladá svoje investičné rozhodnutia. Najčastejšie požadovanými opatreniami na národnej úrovni sú vládna pomoc s čiastočným znášaním nákladov na mzdy či daňové úľavy. Až 90 % respondentov zároveň považuje opatrenia zo strany EÚ za užitočné.