pondelok 1. júna 2020

Aktuálne: Strach o budúcnosť

Až 75 % opýtaných zamestnancov vyjadrili obavy z toho, čo im prinesie budúcnosť. Najčastejšie ich trápi neistota z ďalšieho vývoja krízy (37 %) spolu s obavami zo zníženia príjmu (27 %). Viac ako pätina zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou svojho zamestnávateľa na koronakrízu. 

Obavy často súvisia s budúcnosťou samotného zamestnávateľa: takmer pätina zamestnancov má obavy, či bude mať zamestnávateľ prostriedky na výplaty, 14 % zamestnancov sa obáva dopadov opatrení na podnikanie, či dokonca aj krachu firmy (8,2 %). Až pätina opýtaných zamestnancov zároveň nie je spokojná s reakciou firmy na krízovú situáciu, napríklad kvôli nedostatočnej či málo empatickej komunikácii zo strany vedenia. 

Spôsob, akým pracujeme, sa od začiatku marca tohto roku zmenil až pre 54 % Slovákov. Niektorí nepracujú vôbec (11,6 %), niektorí si čerpajú OČR (2,9 %), dovolenku (5,8 %), prípadne pracujú na skrátený úväzok (4,7 %). Pre takmer štvrtinu zamestnancov však súčasná situácia priniesla celkom novú skúsenosť – úplnú alebo čiastočnú prácu z domu, tzv. home office. Až 85 % opýtaných pracujúcich z domu tvrdí, že tento spôsob práce im vyhovuje, prípadne v ňom vidia výhody aj nevýhody. Podľa zamestnancov na home office sa ich vzťahy s kolegami nezmenili buď vôbec (51 %), alebo sa dokonca upevnili (18 %). Iba 12 % zamestnancov, ktorí pracujú z domu, uvádza zhoršenie vzťahov s ostatnými kolegami počas tohto obdobia. 

Podľa výsledkov prieskumu on-line komunikáciu prostredníctvom videohovorov využíva približne pätina zamestnancov oslovených v prieskume, u zamestnancov na home office je to prirodzene viac – až jedna tretina. Väčšina zamestnancov však naďalej získava informácie zaužívaným spôsobom – telefonicky (45 %), emailom (40 %) alebo komunikáciou s kolegami (26 %). Intranet ako zdroj informácií využíva 15 % zamestnancov, chatovacie aplikácie ako WhatsUp alebo Messenger 11,5 % zamestnancov. Inovatívne formy komunikácie prostredníctvom firemnej aplikácie využíva iba 4,5 % zamestnancov, a len 3,8 % oslovených získava informácie prostredníctvom blogu alebo vlogu vedenia firmy. 

Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry AMI COMMUNICATIONS realizovaného na vzorke 550 respondentov na začiatku mája t. r. Zo záverov vyplýva, že kľúčovú úlohu pri úspešnom zvládnutí náročnej situácie zohráva interná komunikácia firiem.