piatok 5. júna 2020

Radíme: Prenájom nehnuteľnosti

Pri prenájme nehnuteľnosti je dôležité zvoliť správny typ nájomnej zmluvy. Existujú dve možnosti, podľa ktorých následne plynú odlišné práva a povinnosti. 

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár upresnil, že prvou z možností je nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, druhou zase zmluva podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Pre prenajímateľa je vhodnejšia nájomná zmluva o krátkodobom nájme bytu, ktorá ho viac chráni pred problémovými nájomcami. Môžu si ju však zvoliť iba prenajímatelia, ktorí sa zaregistrovali na Daňovom úrade, a teda majú pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

„Pri nájme sa treba, samozrejme, dohodnúť na výške nájomného, platbách, termínoch, období nájmu, o počte osôb, ktorí budú v nehnuteľnosti bývať, spôsobe užívania bytu, atď.“, upozornil J. Palenčár. Jedným z mnohých problémov pri podpise nájomnej zmluvy je nedostatočná formulácia spôsobu užívania nehnuteľnosti, neinformovanie nájomcu o domovom poriadku, nedostatočne formulované právo na odstúpenie od zmluvy a s tým spojené odovzdanie či prevzatie nehnuteľnosti. Odporúča sa aj dostatočne špecifikovať technický stav nehnuteľnosti pri preberaní, aby pri ukončení nájomnej zmluvy nevznikali spory, v akom stave sa nehnuteľnosť má nachádzať. Pri prevzatí nehnuteľnosti nezabudnite riadne zapísať všetky stavy energií. Mal by sa dohodnúť tiež  spôsob vyúčtovania, ktorý vyhovuje obom stranám a  riadne zaznačiť aj prevzatie a odovzdanie kľúčov, čipov či iných prístupov k nehnuteľnosti.