pondelok 1. júna 2020

SR: Aký vzduch dýchame

Viac ako 40 μg/m³, čo je maximálny limit priemernej ročnej koncentrácie NO2 v ovzduší v Európskej únii, namerali vo februári 2020 vo všetkých krajských mestách Slovenska okrem Trnavy. Najvyššiu koncentráciu NO2 zaznamenala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov v Trenčíne (46,8 μg/m³).

Spotrebiteľské združenie mapovalo v dvesto vybraných lokalitách na Slovensku dva týždne koncentráciu NO2 v ovzduší v rámci medzinárodného projektu Zvedavé nosy.  Hodnotu 40 μg/m³ priemernej ročnej koncentrácie NO2 v ovzduší prekročili počas meraného obdobia dve lokality v Žiline a po jednej stanici v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Čadci, Ružomberku, Košiciach a Prešove. Hodnotu 30 μg/m³ koncentrácie NO2 v ovzduší, ktorú má ako ročný maximálny povolený priemer stanovené Švajčiarsko, prekročilo spolu 51 meračov, čo predstavuje 28 % všetkých meraných miest na Slovensku. Najvyššia koncentrácia NO2 bola v meranom období v Trenčíne, na Hasičskej ulici (46,8 μg/m³), naopak najnižšia v Topoľníkoch, Aszod (4,9 μg/m³). Jasne identifikovanými oblasťami s najvyššou koncentráciou NO2 v meranom období bol najmä región Žilinského kraja a Kysúc a mestá Zvolen a Prešov (priemer nad 30 μg/m³). Nasledujú mestá Trenčín, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Spišská Nová Ves a Košice. Naopak najmenej znečistenými oblasťami sú podľa meraní projektu Žitný ostrov, podtatranská oblasť, Nízke Tatry a periférie miest, kde nedochádza k veľkému zahusťovaniu dopravy.

Pri väčšine miest možno za najväčšieho producenta znečistenia považovať práve dopravu, no v prípade miest Žilina, Ružomberok alebo Bratislava môže byť ďalším významným zdrojom znečistenia aj priemysel. Región Tatier je vychýrený aj svojimi liečebnými ústavmi, ktoré sa špecializujú na respiračné ochorenia. Umiestnením väčšieho množstva meracích túb v tejto oblasti chceli realizátori projektu potvrdiť predpoklad, že ovzdušie v tejto „rekreačnej“ oblasti by plynom NO2 malo byť znečistené menej ako iné regióny Slovenska. Pri počte 9 staníc v Tatrách (Štrbské pleso, Starý Smokovec, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica) aktivisti namerali hodnoty do 10 μg/m³ s výnimkou Starého Smokovca, kde na chodníku pre peších, pri hlavnej dopravnej križovatke pri autobusovej stanici, zaznamenali znečistenie v hodnote pre národný park povážlivých 21,5 μg/m³ NO2.