utorok 2. júna 2020

COVID-19: Dočasná ochrana

Od 12. mája do konca minulého mesiaca vydali súdy na Slovensku potvrdenia o dočasnej ochrane 98 podnikateľským subjektom, z ktorých tri požiadali následne o zrušenie ochrany. 

Najpočetnejšiu skupinu tvorí 24 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov. Za ňou nasleduje 12 firiem z oblasti priemyselnej výroby. Podľa najnovšej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) takmer tretina firiem s dočasnou ochranou, a to 29, sídli v Bratislavskom kraji, rovnaký počet - 12 firiem - sídli v Košickom, Nitrianskom a v Prešovskom kraji. Sedem firiem s dočasnou ochranou je zo Žilinského kraja a najmenej, šesť firiem, má svoje sídlo v Trnavskom kraji.

Najväčším zamestnávateľom je topoľčianska nábytkárska spoločnosť Decodom s 1000 – 1999 pracovníkmi a Nexis Fibers z Humenného, ktorá sa zaoberá výrobou umelých vlákien a zamestnáva 250 – 499 pracovníkov. Obe spoločnosti zároveň dosahujú najvyšší obrat – od 50 do 149,999 milióna eur. Viac ako polovica firiem s dočasnou ochranou, a to 48, dosahuje tržby do 999.999 eur. Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu s dočasnou ochranou tvorí 20 podnikateľov, ktorí nezamestnávajú žiadneho pracovníka.

Dočasná ochrana je určená podnikateľom, ktorí sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v zlej ekonomickej situácii. Veritelia nemôžu na tieto firmy podať návrh na vyhlásenie konkurzu, prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu a ani podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Nie je tiež možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa, podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva pre omeškanie jej plnenia. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr, alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zanikne 1. októbra, prípadne na konci roka 2020.