štvrtok 4. júna 2020

SR: Príliš veľa pôžičiek v dobrých časoch

V máji zbankrotovalo 1.055 Slovákov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, v medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o viac ako 32 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli 2020 zbankrotovalo 963 dlžníkov, ich počet v máji vzrástol takmer o 10 %. 

V máji 2020 bol osobný bankrot vyhlásený na minimálne 26 manželských párov a trom manželským párom bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. „Nie je vylúčené, že o osobný bankrot žiadajú aj rodičia s deťmi. Osobným bankrotom sa môžu odraziť od dna aj dlžníci, ktorí sú bez trvalého bydliska, prihlásení na miestnych alebo mestských úradoch. Len v máji ich bolo okolo 100, z toho napríklad 13 v Bratislave“, dodala Marková.

Dôvodom osobného bankrotu je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej okrem iného vysoké zadlženie, keď človek nesprávne odhadol svoje možnosti splácania alebo si v časoch prosperity nabral na „svoje plecia“ príliš veľa pôžičiek. Ďalším dôvodom je, že dlžník nemá žiadne úspory, ktoré by mohol použiť na splácanie dlhov v prípade výpadku alebo poklesu svojho príjmu. A  v neposlednom rade môže človeka do bankrotu dostať aj výpadok príjmu spôsobený napríklad dlhodobejšou nezamestnanosťou alebo zdravotnými problémami.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2020 možnosť oddlženia využilo takmer 44.000 obyvateľov Slovenska.