štvrtok 4. júna 2020

EU: Európske observatórium digitálnych médií

Európske observatórium digitálnych médií (EDMO) financované Európskou úniou (EÚ) začalo svoju činnosť 1. júna 2020. Observatórium funguje pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Konzorcium vytvárajúce EDMO zahŕňa aj Technologické centrum v Aténach, Univerzitu v Aarhuse (Dánsko) a taliansku organizáciu na overovanie pravdivosti informácií Pagella Politica.

Cieľom EDMO je podporovať vytváranie a prácu multidisciplinárneho spoločenstva zloženého z overovateľov faktov, akademických pracovníkov a iných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti on-line dezinformácií. Projekt prispeje k hlbšiemu pochopeniu dezinformačných aktérov, šírenia dezinformácií aj ich nástrojov, metód a dynamiky šírenia či prioritných cieľov, na ktoré sú zamerané a tiež ich vplyvu na spoločnosť

Centrum spolupráce bude fungovať nezávisle od štruktúr EÚ a má zvýšiť dostupnosť vedeckých poznatkov o dezinformáciách v on-line prostredí, urýchliť rozvoj vznikajúceho trhu so službami na overovanie faktov a podporiť úrady zodpovedné za monitorovanie digitálnych médií ako aj rozvoj nových mediálnych politík. Európska komisia vyčlenila na tento projekt 2,5 milióna eur prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).