utorok 9. júna 2020

EU: 314 miliónov eur na boj proti vírusu a podporu obnovy

Prostredníctvom pilotného nástroja Európskej rady pre inováciu Akcelerátor poskytla Európska komisia takmer 166 miliónov eur 36 podnikom, ktoré sa podieľajú na boji proti pandémii koronavírusu. Ďalším 36 podnikom udelí viac ako 148 miliónov eur s cieľom prispieť k plánu obnovy pre Európu, vďaka čomu v tomto kole celkové investície z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 dosiahnu 314 miliónov eur.

Vybraných 36 podnikov, ktoré prispejú k boju proti koronavírusu, bude pracovať na priekopníckych projektoch, akými sú rozšírenie výroby dekontaminačných bioobrúskov, vývoj ventilačných monitorovacích systémov, ktoré poskytujú záchranárom prehľad o kvalite ventilácie pacienta, vybudovanie platformy protilátok na liečbu závažných prípadov infekcie či mnohé ďalšie. Navyše 139 podnikov zaoberajúcich sa koronavírusom, ktoré v tomto kole z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli získať finančné prostriedky, dostalo nedávno zavedenú známku excelentnosti v súvislosti s nákazou COVID-19, ktorá je uznaním hodnoty ich návrhov a mala by im pomôcť získať podporu z iných zdrojov.

Ďalších 36 podnikov usilujúcich sa o podporu plánu obnovy pre Európu bude pracovať vo viacerých odvetviach na projektoch, medzi ktoré patrí napríklad rozvoj silnejších a vyšších veterných turbín z drevených modulov s potenciálom výrazne znížiť náklady na veternú energiu, systém produkcie organických hnojív či riešenie pre udržateľné recyklačné postupy výrobcov založené na blockchaine. Navyše bolo dodatočných 679 známok excelentnosti udelených špičkovým návrhom, ktoré splnili kritériá financovania EIC, ale nemohli byť financované z dôvodu obmedzeného rozpočtu.

O podporu v rámci EIC Akcelerátora sa v marci uchádzal rekordný počet takmer 4.000 startupov a malých a stredných podnikov (MSP). Z toho viac než 1.400 navrhlo inovačné projekty relevantné pre pandémiu koronavírusu. Preto bolo na toto kolo financovania nedávno vyčlenených ďalších 150 miliónov eur, čím sa celková suma vyšplhala na viac ako 314 miliónov eur. Startupy a MSP vybrané na podporu pochádzajú zo 16 krajín vrátane 12 členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva a troch pridružených krajín.