štvrtok 11. júna 2020

SR: Bezplatné IT tábory

Zručnosti v informatike, matematike, prírodných a technických vedách môžu deti rozvíjať počas tohtoročných letných prázdnin v bezplatných IT táboroch vo viacerých regiónoch Slovenska. Stačí, ak sa prihlásia a vyberú si z ponuky národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Témy letných táborov sa budú v jednotlivých regiónoch prispôsobovať aktuálnemu záujmu. 

Uskutočniť veľa zaujímavých pokusov a modelov, zahrať sa na vedcov, konštruktérov, ale aj kúzelníkov. Prípadne ponoriť sa do tajov života pod vodou aj na súši, zahrať sa na výskumníkov počasia... V päťdňových IT táboroch môžu deti tiež stavať rôzne robotické konštrukcie zo stavebníc Lega, programovať ich, programovať webové stránky, Scratch či 3D modelovať. „Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia, ktorí majú záujem nielen o informatiku, ale aj chémiu, fyziku, biológiu, geografiu. Uvítame smelé dievčatá a odvážnych chlapcov, ktorí sa technických predmetov či informatiky neboja a majú záujem o ich štúdium. Naše skúsenosti z predchádzajúcich táborov, hovoria, že deti zábavnou formou súťažia a svojou usilovnosťou získavajú nové vedomosti a zručnosti“, hovorí Eva Kalužáková. 

V rámci náplne programu sa aktívne využijú laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách. Bude to stretnutie účastníkov IT táborov s reálnymi vedeckými priestormi. Rozširovanie vedomostí žiakov zábavnou formou môže tiež pomôcť pri výbere štúdia strednej a neskôr aj vysokej školy. Podrobné informácie o zameraní jednotlivých táboroch, termínoch a možnostiach prihlásenia sú záujemcom dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a ja určený pre žiakov mimo Bratislavského kraja.