štvrtok 11. júna 2020

EU: Falšovaný tovar

Z aktuálnej výročnej správy Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) hospodárske a spoločenské škody zapríčinené falšovaním tovarov na trhu oberajú vlády členských krajín EÚ o miliardy eur a môžu viesť k závažnej trestnej činnosti, akým je obchodovanie s drogami či pranie špinavých peňazí.
 
Krajiny EÚ prichádzajú ročne až o 15 miliárd eur v dôsledku uvádzania falšovaných tovarov na trh, znížených priamych a nepriamych daní, ako aj sociálnych príspevkov, ktoré nezákonní výrobcovia neplatia. Podľa odhadov EUIPO únia v dôsledku falšovania tovarov každoročne prichádza až o 19 miliárd eur z tržieb z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny, vína a liehovín, produktov farmaceutického odvetvia, ako aj odvetvia hračiek a hier. Okrem toho falzifikáty neprechádzajú rovnako prísnymi kontrolami kvality ako pravý tovar, ktorými sa zaručuje bezpečnosť z hľadiska ich spotreby alebo používania.

Od poslednej analýzy zverejnenej EUIPO v roku 2019 vzrástli straty z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny o viac než 2,5 miliardy eur. Ide o najvyšší nárast spomedzi všetkých skúmaných odvetví. Prítomnosť falšovaných výrobkov na trhu EÚ znamená ročnú stratu na tržbách z predaja v odvetví kozmetiky a výrobkov osobnej hygieny vo výške približne 14,1 % (9,6 mld. eur). Pre Slovensko je tento údaj na úrovni 16,7 %, čo sa rovná strate z predaja vo výške 49 miliónov eur ročne. Ide o nárast o 17 miliónov eur od posledného odhadu.