utorok 9. júna 2020

Radíme: Kde uložiť lieky


Nesprávne skladovanie lieku môže ovplyvniť jeho účinok, dokonca ho znehodnotiť natoľko, že vyvolá nežiaduce reakcie. Štátny  ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že najmä v lete je  potrebné dodržiavať inštrukcie o uchovávaní lieku.

Informácie o správnom uchovávaní lieku sa nachádzajú v každom príbalovom letáku, prípadne sa pacient môže poradiť s lekárnikom. Všeobecne platí, že lieky nesmú byť vystavené slnečnému žiareniu a mali by sa uchovávať na tmavom, chladnom mieste. Niektoré lieky si vyžadujú uchovávanie v chlade. Ide predovšetkým o krémy, roztoky či injekčne podávané lieky vrátane vakcín. Častou chybou je tiež to, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť.

Nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie nepatria do komunálneho odpadu. Vyhodením lieku do komunálneho odpadu vzniká riziko znečistenia životného prostredia kontamináciou pôdy alebo podzemných vôd. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, kde sa bezpečne uskladňujú až po ich odvoz.