štvrtok 11. júna 2020

SR: Až 83% Slovákov si chce zdravotnú poisťovňu vybrať

Drvivá väčšina Slovákov sa prikláňa k názoru, že na trhu by malo pôsobiť viacero zdravotných poisťovní. S možnosťou slobodného výberu jednoznačne súhlasí 57 % opýtaných a skôr súhlasí 26 % ľudí. Len 5 % nesúhlasí a 4 % ľudí to nevie posúdiť. 

V prieskume nezávislej agentúry MN Force, ktorý prebiehal 4.- 8.júna na vzorke viac ako tisíc respondentov pre Zdravotnú poisťovňu Union, slovenské zdravotníctvo podľa opýtaných nefunguje dobre a je potrebné prijať zmeny – to si myslí až 77 % a 76 % ľudí je presvedčených o tom, že financovanie nášho zdravotníctva nie je dostatočné. Podať si prihlášku ku konkurencii motivuje Slovákov pocit, že sa o nich poisťovňa nestará – urobilo by tak 46 % opýtaných. Ľudia citlivo vnímajú negatívne články a reportáže o „svojej poisťovni“ – kauzy a škandály v zdravotnej poisťovni by primäli k zmene 47 % ľudí. 

Výsledky tiež ukázali, že Slováci považujú hospodárenie súkromných zdravotných poisťovní za lepšie ako hospodárenie štátnej poisťovne. Potvrdzuje to aj fakt, že kvôli zlému hospodáreniu by zmenila zdravotnú poisťovňu viac ako polovica opýtaných. Transparentné nakladanie s peniazmi je zároveň aj jedným z kritérií, na základe ktorých si ľudia vyberajú zdravotnú poisťovňu. Bez ohľadu na vek alebo vzdelanie sú poistenci jednotní v otázke, či im vadí, keď poisťovňa neposkytuje žiadne benefity. Dôležité sú každého druhého Slováka.