piatok 31. júla 2020

EU: Nové projekty Erasmus+

Európska komisia navrhla financovanie piatich nových platforiem centier odbornej kvality s cieľom uspokojiť potreby inovatívneho, inkluzívneho a udržateľného hospodárstva. Platformy, ktoré sú financované prostredníctvom programu Erasmus +, každý s maximálnym rozpočtom 4 milióny EUR, budú aktívne v odvetviach: ekologické inovácie a ekologizácia miest, mikroelektronika a sektor nábytku a dreva. Budú tiež podporovať hlavné európske priority ako digitálne a zelené prechody, udržateľný rast a sociálna spravodlivosť a začlenenie. 

Päť z novo vybratých platforiem odbornej prípravy zahŕňa 167 partnerských organizácií zo 17 členských štátov a 4 ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus +. Vybrané projekty sa zamerajú na rozvoj ekosystémov zručností, zvýšenie ich kvality a prispôsobivosti prostredníctvom rozvoja inovatívnych učebných osnov a metodík výučby. Reagujú na meniaci sa trh práce a sú v súlade s prioritami európskeho programu zručností a návrhom Eruópskej komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť predložené 1. júla.

Výzva Erasmus + na zriadenie platformy CoVE v roku 2020 sa stretla s veľmi vysokým záujmom: 55 projektových žiadostí, pričom o financovanie požiadalo vyše 1.300 partnerských organizácií zo všetkých 27 členských štátov a 25 nečlenských krajín EÚ.