štvrtok 30. júla 2020

Upozorňujeme: Varovania SOI

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zaznamenala zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.sunsea.sk. Zároveň upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD ako aj zmluvy so spoločnosťou GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB.

Prevádzkovateľ internetovej stránky sunsea.sk MILLPARKS s.r.o. ju označuje za Slovenskú nákupnú internetovú galériu, prostredníctvom ktorej sprostredkováva záujemcom (kupujúcim) obchody s predávajúcim. Po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení však nie je tovar spotrebiteľovi doručený a s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu. 

Podľa informácii Národnej banky Slovenska CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky, tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný. Napriek prísľubu bezplatnej registrácie aj napriek tomu, že služby CERD nevyužívali, boli viacerým osobám vystavené faktúry vo výške 500 EUR na úhradu za poskytnuté služby. CERD ako poskytovateľ služby má sídlo na území mimo Slovenskej republiky. Osoby, ktoré sa cítia, alebo boli danou spoločnosťou poškodené, by mali kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, alebo sa s návrhom obrátiť na príslušný súd.

Európske spotrebiteľské centrum v SR tiež upozornilo na Zľavový klub alebo nákup prostredníctvom inzercie v novinách a časopisoch. V inzercii sa ponúkajú rôzne druhy výrobkov (magnetické vložky, krémy, naslúchadlá a iné), pričom nie je jasné, kto je predávajúcim týchto výrobkov. Na stránke inzercie sa nachádza len odkaz na podmienky na internete a telefonické čísla. Spotrebiteľom sa odporúča riadne zvážiť vykonanie telefonátu a objednávky, prípadne uzatvorenia zmluvy s vyššie uvedenou spoločnosťou.