pondelok 27. júla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika a testy na COVID-19

Do rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX) nahlásili kontrolné orgány vo Francúzsku, Rakúsku a v Spojenom kráľovstve nebezpečnú henu, sérum na rast vlasov a henu - čiernu farbu na vlasy. Zároveň Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) opätovne upozornil na samotesty na COVID-19.  

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je potenciálne nebezpečná Henna Emergency Cone Henna značky Rasm E z Pakistanu, na obale ktorej chýbajú povinné údaje. Ďalším nebezpečným výrobkom je sérum na rast vlasov Hair serum crocodylinae značky 4 Mega Inovel z Thajska. Obsahuje látku triclosan, ktorý sa môže pridávať len do určených druhov kozmetických výrobkov v stanovenej koncentrácii s cieľom konzervácie výrobku. Nebezpečnou je tiež hena - čierna farba na vlasy Herbal Henna značky Moon Star (výrobná dávka 200 JAN-2019). Obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD) v takej koncentrácii, ktorá po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia a má vysoký alergický účinok.Všetky výrobky možno zakúpiť aj cez internet. 

Na základe podnetu uskutočnil ŠÚKL cielenú inšpekciu v distribučnej spoločnosti zameranú na kontrolu zdravotníckych pomôcok. Kontrolovaný bol aj test na COVID-19 od spoločnosti Laverna Trade. Na jeho vonkajšom obale sa nachádzajú falošné údaje, ktoré navodzujú dojem, že ide o samotest na domáce použitie. Testu tiež chýba potrebná certifikácia (tzv. Vyhlásenie o zhode). ŠÚKL nálezy inšpekcie vyhodnotí v najkratšom možnom termíne a príjme potrebné kroky v súlade s platnou legislatívou. Keďže prioritou je ochrana spotrebiteľa, najbližším krokom bude konanie vo veci stiahnutia danej zdravotníckej pomôcky z trhu. Občanov aj lekárne opätovne upozorňuje, že v súčasnosti na Slovensku nie sú registrované žiadne samotesty na COVID-19 na domáce použitie. Takéto testy si preto nekupujte a v prípade podozrenia na COVID-19 sa riaďte pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.