pondelok 27. júla 2020

SIEA: Kreatívne vouchery v roku 2020

Malí a strední podnikatelia z celého Slovenska si môžu aj v roku 2020 požiadať o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky výziev pre jednotlivé odvetvia na www.vytvor.me a elektronická registrácia bude dostupná od 3. do 31. augusta.

Kreatívne vouchery sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Vouchery, ktoré pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rokoch 2018 a 2019 sa slovenským podnikateľom prostredníctvom kreatívnych voucherov vyplatilo 1.730.502,48 eura. V rámci aktuálne vyhlasovaných výziev môžu podnikatelia využiť 101 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote 495.000 eur. Pri rozdeľovaní tejto sumy pre jednotlivé odvetvia kreatívneho priemyslu sa podľa SIEA zohľadnil doterajší záujem žiadateľov o kreatívne vouchery, ako aj názor odborných pracovných skupín projektu. Z dostupných zdrojov je na odvetvie reklama a marketing vyčlenených 157.000 eur, pre odvetvie ikt-programovanie je to 134.000 eur, 105.000 eur je určených pre architektúru a dizajn je stanovený vo výške 101.000 eur. 

Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie SIEA im bude voucher spätne preplatený. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 3. do 31. augusta, v čase od 12.00 do 20.00 hod. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie už aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Zhotovenie cenových prieskumov je potrebné vykonať ešte pred samotnou registráciou. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podľa SIEA podnikať v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Momentálne je v galérii realizátorov zverejnených viac ako 800 profilov oprávnených realizátorov. V tomto roku sa upresnili informácie pre subjekty kreatívneho priemyslu pôsobiace v oblasti úžitkového umenia a reštaurátorstva, ktoré sa, po splnení štandardných podmienok, môžu uchádzať o zaradenie do zoznamu oprávnených realizátorov v odvetviach dizajn a architektúra. Aby však mohli byť výstupy z ich kreatívnej činnosti podporené prostredníctvom kreatívneho voucheru, musí byť preukázateľné ich využitie v rámci podnikateľskej činnosti príjemcu kreatívneho voucheru. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 31. októbra 2020. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchery využívať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a Košiciach.