piatok 31. júla 2020

Trend: Na smart televíziách najvyužívanejší YouTube

Medzi používateľmi televízie s internetom pribudlo najviac divákov streamovacej služby Netflixe (150 % nárast oproti minulému roku). Slováci sú v oblasti televíznych technológií taktiež informovanejší ako minulý rok a s pojmom HbbTV (hybridná televízia, funkcia tiež známa pod názvom "červené tlačidlo") sa už stretla skoro polovica. 

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere Slovakia (online zber, 500 respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších než 15 rokov) televíziu s internetovým pripojením, ktorá je základom na využívanie smart funkcií vrátane HbbTV, vlastnia obdobne ako minulý rok dve tretiny slovenskej internetovej populácie. Vzrástla však frekvencia využívania smart funkcií a to tak, že skoro každý deň ich využíva 38 % vlastníkov smart TV. Tento nárast vo výške 8 percentných bodov bol kompenzovaný takmer identickým poklesom respondentov, ktorí smart funkcie využívajú na týždennej báze. Používateľov, ktorí smart funkcie na svojej televízií vôbec nepoužívajú, je momentálne iba 11 %. U respondentov, ktorí využívajú smart TV funkcie a aplikácie aspoň niekedy, stále suverénne vedie YouTube (82 %), na druhom mieste sa umiestnil internetový prehliadač, ktorý zaznamenal mierny pokles o 6 percentných bodov na 40 %. Podstatný nárast bol však evidovaný pri Netflixe, ktorého popularita sa u používateľov smart funkcií na televízoroch zvýšila viac než dvojnásobne, z 11 % na 27 %. Z celej internetovej populácie to (aj v minuloročných číslach) predstavuje 16 % používateľov.

Na rozdiel od minulého roku, kedy bola s pojmom HbbTV oboznámená len zhruba jedna tretina respondentov, tento rok došlo k nárastu povedomia na 45 %, teda o viac než polovicu. O niečo lepšie informovaní sú, rovnako ako po minulé roky, muži než ženy. Rovnako stúpol aj počet opytovaných, ktorí túto službu aktívne využívajú, a to trojnásobne (z 5 % na 15 %). Za najviac prínosnú funkciu HbbTV považujú internetoví Slováci (ktorí v predchádzajúcej otázke deklarovali, že vedia, čo je HbbTV) prístup do video archívu jednotlivých relácií televíznych staníc (52 %). Podobné percento respondentov (48 %) hodnotí ako prínosný a pohodlnejší prístup k internetovému obsahu a online službám televíznych staníc. Na treťom mieste je ponuka video obsahu prispôsobeného preferenciám používateľa, akými sú zoznamy odporúčaných videí a podobne - tie považuje za prínosné 25 % opytovaných. Zhruba na rovnakej úrovni potom hodnotia respondenti ako prínosné túto trojicu služieb: personalizované služby, ktoré využívajú najrôznejšie informácie o divákovi, napríklad predpoveď počasia alebo dopravné informácie vychádzajúce z polohy zariadenia (23 %); exkluzívny obsah, ktorý doplňuje a rozširuje klasické televízne vysielanie (23 %) a interaktívne služby umožňujúce okamžitú reakciu (napríklad zapojenie sa do televíznych diskusií, možnosť uzavretia live stávok a podobne; 20 %).