streda 22. júla 2020

EU: Vyšetrovanie internetu vecí

Európska komisia začala odvetvové vyšetrovanie trhu so spotrebiteľskými výrobkami a službami spojenými s internetom vecí. V Európe bol celkový počet inteligentných domácich zariadení na konci roku 2019 približne 108 miliónov a predpokladá sa, že do roku 2023 dosiahne 184 miliónov zariadení. Hodnota trhu s inteligentnými domácnosťami sa má v najbližších štyroch rokoch takmer zdvojnásobiť na vyše 27 miliárd eur. 

Podľa vyhlásenia výkonného podpredsedu Margrethe Vestagera o začatí vyšetrovania v odvetví spotrebiteľského internetu vecí sem patria inteligentné domáce spotrebiče - napríklad televízory, chladničky alebo svetlá, ktoré sú pripojené k internetu, ale aj inteligentné hodinky a fitness náramky. V ich centre sú hlasoví asistenti, ako napríklad Apple Siri, Google Assistant, Amazon's Alexa alebo Deutsche Telekom's Magenta. Umožňujú ovládať inteligentné zariadenia bez toho, aby sa muselo pozerať na obrazovku. Môžete získať informácie z internetu, spravovať kalendáre, alebo nakupovať. Ich potenciál je neuveriteľný. Všetky výhody - nízke ceny, široký výber, inovatívne produkty a služby - však uvidíme, iba ak budú trhy s týmito zariadeniami otvorené a konkurencieschopné. Problémom je, že hospodárska súťaž na digitálnych trhoch môže byť krehká. Keď veľké spoločnosti zneužijú svoju moc, môžu veľmi rýchlo tlačiť trhy za hranicu zvratu, kde sa konkurencia mení na monopol. 

Jedným z kľúčových problémov sú údaje. Hlasoví asistenti a inteligentné zariadenia môžu zhromažďovať obrovské množstvo údajov o našich zvykoch. Existuje riziko, že veľké spoločnosti môžu zneužiť údaje zozbierané prostredníctvom takýchto zariadení, aby upevnili svoju pozíciu na trhu proti výzvam hospodárskej súťaže. Svoje vedomosti o tom, ako pristupujeme k iným službám, môžu dokonca využiť na vstup na trh s týmito službami a ich prevzatie. Existuje riziko, že sa niektorí z týchto hráčov stanú strážcami internetu vecí a budú mať právomoc vytvárať, alebo rušiť iné spoločnosti. Mohlo by to byť známe správanie, napríklad „sebauprednostňovanie“ - nasmerovanie používateľov k vlastným produktom či službám. Alebo by to mohlo byť exkluzívne riešenie s inými spoločnosťami, poslať vás určitému „preferovanému“ poskytovateľovi produktov a služieb. 

Kľúčom k otvoreným a konkurenčným trhom v digitálnom veku je interoperabilita. Aby sme mohli čo najlepšie využiť internet vecí, naše inteligentné zariadenia musia komunikovať. Ak teda zariadenia od rôznych spoločností nespolupracujú, spotrebitelia môžu byť zablokovaní iba u jedného poskytovateľa. V súčasnosti nemusia byť spotrebiče v našich domácnostiach navzájom prepojené. Neváhame kúpiť najlepší inteligentný reproduktor, aký môžeme nájsť na trhu bez obáv, či to bude fungovať s naším inteligentným osvetľovacím systémom. A chceme to zachovať týmto spôsobom - preto je dôležité zabezpečiť, aby inteligentné zariadenia boli skutočne interoperabilné. Tým sa nemení obrovský potenciál internetu vecí. Ukazuje však, že existuje riziko, že sa tieto trhy budú rozvíjať spôsobom, ktorý poškodzuje hospodársku súťaž a spotrebiteľov. 

Európska komisia preto žiada informácie od spoločností, ktoré predávajú inteligentné domáce spotrebiče, nositeľné odevy a hlasové asistentky, ako aj od firiem, ktoré ponúkajú služby, ku ktorým sú prostredníctvom týchto zariadení prístup. Celkovo posiela dotazníky približne 400 spoločnostiam, malým a stredným, so sídlom v Európe, Ázii a Amerike. Pýta sa na produkty, ktoré predávajú a ako fungujú trhy pre tieto produkty. Pýta sa na údaje - ako sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako spoločnosti zarábajú peniaze z údajov, ktoré zhromažďujú. A pýta sa, ako tieto produkty a služby spolupracujú a na možné problémy s ich interoperabilitou. Výsledky tohto prieskumu by mali pomôcť zistiť, kedy spoločnosti mohli porušiť pravidlá hospodárskej súťaže. Vyšetrovanie však urobí viac. Prispeje užitočnými informáciami, ktoré sa môžu začleniť do regulačných iniciatív Európskej komisie, ktoré majú vplyv na internet vecí - rovnako ako posledné sektorové vyšetrovanie na trhoch elektronického obchodu prispelo k pravidlám proti neoprávnenému geobloku. A tiež vysiela dôležitý odkazo silným operátorom na týchto trhoch, že sú sledované a že musia obchodovať v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.