utorok 21. júla 2020

SR: Kontrola potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zrealizovala v júni 4.845 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Skontrolovaných bolo 1.733 právnych subjektov a 2.653 prevádzok. Výsledkom bolo 302 kontrol s nedostatkom, pričom sa celkovo zistilo 1.048 nedostatkov. 

Z aktuálnej správy ŠVPS SR sa vykonalo najviac úradných kontrol v malých predajniach, a to 1.264 (26,1 %), v stredných predajniach 1.123 (23,2 %) a u výrobcov a v baliarňach 952 kontrol (19,6 %). Inšpektori vykonali 131 kontrol mimo bežného pracovného času, pričom sa zistili nedostatky pri 44 kontrolách. Mimo pracovného času bolo skontrolovaných 83 právnych subjektov a 125 prevádzok, nedostatky sa zistili v 44 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pracovných pomôcok, v predaji po dobe minimálnej trvanlivosti a dobe spotreby a v hygiene skladovania a označení. 

ŠVPS následne uložila 355 blokových pokút v celkovej výške 5.782 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V takzvanom správnom konaní ŠVPS uložila jedno opatrenie. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 91 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 94.200 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1.035,20 eura, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 10.000 eur.